ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහින්ද රාජපක්‍ෂටත් වඩා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නොතබන, ආඥාදායක මනසකින් යුක්ත කෙනකු බව නැවත නැවතත් කිවයුතු නැත. 2019 ජනාධිපතිවරණයේ ඔහු අපේක්‍ෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත් වන්නේ, 2015දී බහුතර ජනතාව විසින් පරාජය කරන ලද රාජපක්‍ෂ පාලනයම නියෝජනය කරමිනි. ඒ අනුව 2019දී අපට මුණ ගැහෙන්නේත් පරණ රාජපක්‍ෂ…