අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ නිලධාරීන් 704 දෙනෙකුට අවසරයකින් තොරව විදේශගත වීම වළක්වමින් එහි අධ්‍යක්ෂවරයා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට නම් ලැයිස්තුවක් යොමු කිරීම මගින් තමන්ගේ මානව හිමිකම් කඩවී ඇති බව සඳහන් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකු ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් කර ඇත.
පුරවැසියෙකු ලෙස තමාට අවශ්‍ය ස්ථානයකට ගමන් කිරීමේ අයිතියක් ඇති බවත්, මෙම නීත්‍යනුකූල නොවන නියෝගය මගින් එම අයිතිය උල්ලංඝනය කර ඇති බවත් එම පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර තිබේ.

අදාල පැමිණිල්ල පසුගිය සතියෙහි මානව හිමිකම් කොමිසමට ඉදිරිපත් කර ඇත. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල අංශයේ ස්ථානාධිපති නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා සිය දරු පවුලත් සමඟ නොවැම්බර් 24 වන දින ස්විට්සර්ලන්තය වෙත යෑමෙන් අනතුරුව ඉහත කී තහනම පිළිබඳව ආගමන විගමන දෙපාර්තවෙම්න්තුවට දන්වා ඇත.