මෙම වසරේ ජනවාරි මස සිට රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධාරීන්ට මාසිකව රුපියල් 15,000ක විශේෂ දීමනාවක් ලබාදීම සඳහා පසුගිය ආණ්ඩුව ගත් තීරණය කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටුවා ඇත.

මෙම අත්හිටුවීම ජනවාරි 02 දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැුස්වීමේදී තීරණය කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ නිල නිවේදනය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය චක‍්‍රලේඛයක් මගින් ජනවාරි 07 දින නිකුත් කර ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ එම චක‍්‍රලේඛය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට, පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම්වරුන්ට හා දෙපාර්තමේන්තු ප‍්‍රධානීන්ට යොමුකර තිබේ.

ඉඳුවර බණ්ඩාර