නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥාපනතේ 6 වන වගන්තිය යටතේ  සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ  කඩකරන පුද්ගලයන් එයින්  වැළැක්වීම සහ රඳවාගැනීමට පොලිස් නිලධාරියකුට බලය ඇති බැවින් කොවිඞ් 19  වසංගතය හමුවේ සෞඛ්‍යමය වශයෙන් සිදුවිය හැකි අවදානම සහ නියෝග කඩකිරීම් සම්බන්ධයෙන්  නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලමින් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යවා ඇත.

පැෆරල් සංවිධානය සහ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ජුලි 22 සහ 23 වන දින වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට මෙම ලිපිය යොමුකර ඇත. මැතිවරණ කොමිසම් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රියට එහි පිටපත් යොමු කර ඇත.

කොවිඞ් 19 රෝගය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ජුලි 17 වන දින නිකුත් කර ඇති ගැසට් පත්‍රයෙන් මැතිවරණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙකුට බලතල පවරා නොමැති බවත් ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂකයන් සහ ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ ලැබී ඇති  තොරතුරුවලින් මැතිවරණ රැස්වීම්වලට අදාළ නියෝග පිළිබඳ දේශපාලන පක්ෂ සහ එකී රැස්වීම් සංවිධානය කරන්නන් කිසිදු අවධානයක් යොමු නොකරන බවත් මෙම කටයුත්තට පොලිසිය මැදිහත්විය යුතු බවත් ලිපිවල සඳහන් වේ.