බේරේ වැවට යාබදව ලේක්හවුස් ආයතනය ඉදිරිපිට ඇති ඉඩමත්, එතැන් සිට නෙළුම් කුලූන දක්වා බේරේ වැව ආසන්නව ඇති තවත් ඉඩම් කැබලි කිහිපයකුත් විදේශීය සමාගම් සඳහා ලබාදීමට ආණ්ඩුව ක‍්‍රියා කරමින් ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

එම ඉඩම් කැබලිවල සම්පූර්ණ ප‍්‍රමාණය අක්කර 20කට වඩා වැඩි බව පැවසෙන අතර එය 99 අවුරුදු බදු පදනම යටතේ විදේශීය සමාගම් සඳහා ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.

මෙම ඉඩම් කැබලි අතර ඇති ලේක්හවුස් ආයතනය ඉදිරිපිට ඇති ඉඩම කුප‍්‍රකට කැසිනෝ ව්‍යාපාරික ජෙම්ස් පැකර්ට කැසිනෝ ක‍්‍රීඩාවද ඇතුළත් මිශ‍්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා මීට පෙර ලබාදීමට උත්සාහ කළ ඉඩම වේ. එය පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය රවී විජේරත්න මහතාගෙන් අත්පත් කරගෙන ‘බැලූනා’ නම් ජපන් සමාගමකට රුපියල් බිලියන 3.2කට බදු දී තිබුණි.

ඊට අමතරව පසුගිය රජය කාලයේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව තිබුණු සතොස ඉඩම, බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩමක් සඳහා වරාය අධිකාරිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත හිලව්වට ලබාදුන් ඉඩම් කැබලි කිහිපයක් විකිණීමට නියමිත ඉඩම් අතර වේ.