No menu items!
24.4 C
Sri Lanka
20 May,2024

සරත් වීරසේකර ලියුම ලිවීමෙන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කඩලා

Must read

චන්දිම වීරක්කොඩි වරප්‍රසාද කමිටුවට පැමිණිලි කරයි. අනිද්දා පුවත්පත සභාගත කරයි. නොවැම්බර් 12 වැනිදා අනිද්දා පුවත්පතේ 5 වැනි පිටුවේ පළවූ ‘සරත් වීරසේකරට අසුවු ආංශික කාරක සභා දැලිපිහිය’ නම් ලිපියේ සඳහන් පරිදි, සරත් වීරසේකර මන්ත්‍රීවරයා ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් වෙත යැවූ ලිපියෙන් පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද කඩවී ඇතැයි මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි කතානායකවරයාට පැමිණිලි කර ඇත.

එම සතියේ අනිද්දා පුවත්පත වෙළඳපොළට නිකුත් වූ නොවැම්බර් 10 වැනිදාම පාර්ලිමේන්තුවේදී කෙටි ප්‍රකාශයක් කළ වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීවරයා, සරත් වීරසේකර මන්ත්‍රීවරයා කාරක සභාවේ සභාපති හැටියට යැවූ ලිපිය රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ, ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවේ අනුමැතියෙන් තොරව යැවූ එකක් බව කීවේය.


නැවතත් නොවැම්බර් 22 වැනිදා වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුව අමතා කතාකරමින්, වීරසේකර මන්ත්‍රීවරයාගේ ලිපියට විරුද්ධව වරප්‍රසාද කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කළේය. එමගින් අධිකරණය ඉදිරියේ විභාග වෙමින් පවතින නඩුවක තීරණයක් ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අවුලක් ඇතිවන ආකාරයෙන් ඇමරිකානු තානාපතිනියට අනතුරු අඟවා ඇතැයිද වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කළේය. මේ එදින ඔහු පාර්ලිමේනතුවේදී කළ කතාවයි.

‘පාර්ලිමේන්තුව කිසිම නීතියකට රීතියට විධානයකට යටකත් වෙන්නේ නැතිව හිතෙන හිතෙන විදියට ගමනක් යනවා. මම (පාර්ලිමේන්කතු) වරප්‍රසාද පනත යටතේ යොමු කරලා තියෙනවා කාරණයක්, රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා විසින් ලිපියක් නිකුත් කරලා තියෙනවා මාධ්‍යයට සහ රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයාට, පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරයකින් තොරව. පාර්ලිමේන්තු බලතල සහ වරප්‍රසාද පනතේ ‘ආ’ කොටසේ 9වන වගන්තියට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවක කටයුතු කිසිවක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කිරීමට පෙර ඒවා ප්‍රකාශනය කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්.

ස්ථාවර නියෝග අනුව ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවට තියෙන බලතල, ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. ස්ථාවර නියෝග 111 යටතේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා, ඒ සියලු වාර්තා කතානායකවරයාට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ, වැඩපිළිවෙළ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. එක කාරක සභාවකට පමණක් අදාළ නොවන කාරණා සම්බන්ධව අනිකුත් කාරක සභාවල අවධානය යොමුකරලා කටයුතු කළ යුතුයි. යම් සාමාජිකයෙක් ඒ සභාවේ යම් කාරණයක් සම්බන්ධව විරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අවකාශ ස්ථාවර නියෝග යටතේ තියෙනවා.

ඔබතුමාගේ අවධානයට මම යොමුකරනවා රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ කාරක සභාවේ 2023 ඔක්තෝබර් 5 දින හවස 1.30ට තිබුණු රැස්වීම. එහි මිනිට්ස් (කාර්ය සටහන්) මම සභාගත කරනවා. පසුගිය සතියේ මම ඒ මිනිට්ස්වලට මගේ විරුද්ධත්වයක් සටහන් කළා. මම දන්නේ නැහැ විරුද්ධත්වය සටහන් කරලා තියෙනවාද කියලා. එදා සභාවේ සාකච්ඡා වෙච්ච දේවල් නෙවෙයි මේ මිනිට්ස්වල තියෙන්නේ. මේක බරපතළ වැරැද්දක්. විෂමාචාරයක්. නොමග යැවීමක්. පාර්ලිමේන්තු බලතල අයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීමක්. මහජනතාවගේ අයිතිය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීමක්.

ඒ වගේම මේ ලිපියක් යවනවා. ඒ ලිපියට අනුව නීතිපතිවරයාගේ කාර්යභාරය, අධිකරණයේ කාර්යභාරය විවේචනය කරන අතර ඒ පිළිබඳ උසාවියේ පැවැ්තවෙන නඩුවක් සම්බන්ධව තීරණය, මගේ මතයේ හැටියට, සභාපතිවරයකුට කිසිම අවස්ථාවක බලයක් නැහැ පෞද්ගලික මතයක් හැටියට සභාවේ තීරණ දැනුවත් කරන්න. ඔහුගේ මතය හැටියට රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයාටත් (යවනවා). ඕනෑම කාරක සභාවකට ඇමතිවරයෙක් කැඳවන්න පුළුවන්. නමුත් ඇමතිවරුන්ට ලියුම් ලියන්න, ඒ පිළිබඳව තීරණ ගන්න පාර්ලිමේනක්තුවේ අවසර ගන්න ඕනෑ.

ඒ වගේම ඉතා බරපතළ දෙයක් තියෙනවා, අමෙරිකානු තානාපතිතුමියට ‘අනතුරු ඇඟවීම සුදුසු යැයි නිර්දේශ කරමි’ (කියලා.) මේක අපිට, විපක්‍ෂයට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් රටේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන්නේ රටේ ජනාධිපතිතුමා, රජය. අපිට පුළුවන්ද රටවල් එක්ක ප්‍රශ්න ඇතිවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, විදේශ කටයුතු සම්බන්ධව ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවක් තියෙනවා. අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධව ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවක් තියෙනවා.

මේවාත් එක්ක කතා කරන්නේවත් නැතුව, මට වට්සැප් මැසේජ්එක එව්වාම මම පැහැදිලිව කියා හිටියා, මේකට බලයක් නැහැ කරුණාකරලා මේ කමිටුවේ සාමාජිකයන් එක්ක එකතු වෙලා මේ ලිපිය පිළිබඳ තීරණය කරන්න කියලා. නැත්නම් මේකෙන් අනවශය තත්වයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒ පිළිබඳවත් තකන්නේ නැතුව ලිපියක් ලියලා ඒ ලිපියේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ රටේ ඉන්න කීර්තිමත් ජනාධිපතිප නීතිඥවරයෙක් වන, ආනන්ද විද්‍යාලයේම ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වන, අපේ සිංහලකම බෞද්ධකම ගැන බොහොම ඉහළින් කතාකරන ගෞරවනීය කෙනෙක් වෙච්ච ප්‍රසන්ත ලාල් ද අල්විස් මැතිතුමා නොවැම්බර් මාසේ 12 වැනිදා ‘අනිද්දා’ පත්තරේට පිටු එකහමාරක ලිපියකින් කියනවා, ‘සරත් වීරසේකරට අහුවුණු ආංශික කාරක සභා දැලිපිහිය’ කියලා.

මෙතන (මහජන ගැලරියේ) මේ දරුවො ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ව්‍යවහාරයේ කියන්නේ දැලිපිහිය කාට අහුවුණොත්ද? මේ දරුවන්ගෙන් ඇහුවොතින් කියයි. ඉතින් අපේ ආංශික කාරක සභාවේ සභාපතිවරයෙක් ප්‍රසිද්ධ පත්තරේක කාටද සමාන කරන්නේ? මොකක්ද මේ පාර්ලිමේන්තුවට වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාපතිවරයා හඳුන්වන ආකාරය?

එතුමා (ප්‍රසන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා) ඉතාම පැහැදිලිව එක තැනක කියනවා, ‘ආංශික කාරක සභාවල විසුළු ස්වරූපයයි මෙයින් පෙනෙන්නේ. අඩුම ගණනේ (මේ නමත් දාලා) ජාතික ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවේ විකාර රූපී ස්වභාවයයි.’ මේ අපිත් සාමාජිකයො මේකේ. මේකේ තව තියෙනවා පහුගිය කාලේ පත්කරපු ජනාධිපති කොමිසමක් ගැන කියලා, ඒ කොමිසමේ කාර්යභාරයද මේ ඉටුකරන්න හදන්නේ කියලා. ලිපිය අවසන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ‘එහෙත් සරත් වීරසේකරට ඒ පැත්ත නොපෙනේ. ඔහු දකින්නේ ‘ජාතික ආරක්‍ෂාව, ලංකාවේ හොඳ නම නැතිකිරීම, ඇමරිකානු කුමන්ත්‍රණ’ වැනි සිඟිති කාරණාය. එහෙත් භයානක වන්නේ මෙවැනි අමනෝඥ පුද්ගලයන් ආංශික කාරක සභා වැනි වැදගත් ආයතනවල මුල් පුටුවලට පත්කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය යොදාගෙන කරන මුග්ධ ප්‍රකාශන සහ ලියන මේ ගණයේ ලිපි ය.’

ගරු කතානායකතුමනි, මේ වගේ කටයුතු දිගින් දිගටම වෙන්න දෙන්න එපා. දැන් අපි දැක්කා කෝප් එකට මොකක්ද වුණේ කියලා. මුළු රටටම පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ විශ්වාසය නැතිවෙලා. ඊයෙ මොකක්ද වුණේ? පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ විශ්වාසය නැතිවුණා. අලුතින් ගයිඩ්ලයින් දෙන්න ඕනෑ නෑ, පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද හා බලතල පනතක් තියෙනවා. ස්ථාවර නියෝග යටතේ තමයි බලතල පැවරෙන්නේ. මේ කිසිවකට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ පෞද්ගලික බූදල වගේ, අර සුදුවැල්ලේ චණ්ඩියාගේ ප්‍රශ්න විසඳන තැන වගේ, පාර්ලිමේන්තුවට අමාත්‍යාංශ ගෙන්නලා, නිලධාරීන් ගෙන්නලා පක්‍ෂපාතිව තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් මුල් කරගෙන වෙන රටවල් එක්ක අපේ රටට ප්‍රශ්න ඇතිවෙන විදියට රටේ අධිකරණය මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ඒවායේ ස්වාධීනත්වයට අභියෝග කරමින් කටයුතු කිරීම.

ඒ යවපු ලිපිය මම සභාගත කරනවා. 2023 ඔක්තෝබර් මස 19 වන දින, රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක ඇමතිතුමා වෙත යවපු ලිපිය. ඒ වගේම මේ අනිද්දා පත්තරේ. මං හිතන්නේ හොඳට පේනවා හෙඩ්ලයින් එක. පාර්ලිමේන්තුවට දීලා තියෙන තත්වය. සභාපතිවරයකුට දීලා තියෙන තත්වය මේකෙන් පේනවා. මේකත් මම සභාගත කරනවා.

ගරු කතානායකතුමනි, මට අවස්ථාව දෙන්න ඔබතුමාට බාරදීපු මගේ ලේඛනය කියවන්න. ‘පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද හා බලතල පනත යටතේ විමර්ශනයක් කිරීම. 2023.10.19 දාතමින් ජාතික අරාක්‍ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති රියර් අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා විසින් ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා අමතා මාධ්‍ය වෙතද යොමුකොට ඇති ලිපිය මගින් පාර්ලිමේන්තfුව් වරප්‍රසාද කඩවී ඇති බවට දන්වා සිටිමි. පනතේ ආ 9 වගන්තිය කෙරෙහි ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරමි. එහි මෙසේ සඳහන් වෙයි. ‘පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවක කටයුතු කිසිවක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කිරීමට පෙර ඒවා ප්‍රකාශනය කිරීම.

එහි සඳහන් පරිදි පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක සාකච්ඡාවට බඳුන්වන කරුණු කිසිවක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කිරීමට පෙර ප්‍රකාශ කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කිරීමක් වන අතර, එය පාර්ලිමේන්තුව විසින් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දඬුවම් කළ හැකි වරදක් වේ.

මොහු විසින් මෙම ලිපිය මගින් සඳහන් කර ඇත්තේ 2022 මැයි මස 9 වන දින නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී පුද්ගල පහරදීමකින් මියගිය අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද කරුණු දැක්වීමකි. එම ලිපියෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය වන කරුණු බොහෝ සඳහන්ව ඇත. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ තීරණයක් ගැනීමට මත්තෙන් එකී නඩුවට අදාළ තීරණය ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇත. එමෙන්ම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වශයෙන් ගැටලු ඇතිකරමින් ඇමරිකානු තානාපතිනියට අනතුරු ඇඟවිය යුතු බවට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. තානාපතිට අනතුරු අඟවනවා අපේ කමිටුවෙන්ෟ මේවා කරන්න පුළුවන් දේවල්ද? ඒවා කරනවා නම් කරන්න ජනාධිපතිවරයාට බලතල තියෙනවා. විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ගන්න බලතල තියෙනවා. දෙක, මානව හිමිකම් කොමිසම සාවද්‍ය තොරතුරු මත කටයුතු කරන බවට තීරණය කර කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම.

මේ ලිපියේ කරුණු රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාවටත්, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලටත් මානව හිමිකම් යහපාලනය වැනි ගුණාංගවලටත් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලටත් බරපතළ බලපෑම් ඇතිවන අයුරින් ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින් එදින කමිටුවේ කාර්ය සටහන්වලටද අනුකූල නොවන ආකාරයෙන් ඉදිරිපත්ව ඇති බව නිරීක්‍ෂණය වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රසන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා විසින් 2023. 11. 12 දිනැති අනිද්දා පුවත්පතෙන් විවේචනයට ලක්කර ලිපියක් ඵළකොට ඇති අතර, එය ජනතාව තුළ ප්‍රශ්නගත ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් කුකුසක් ඇතිකරන බවට සාක්‍ෂි සපයයි.

ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා ජාතික ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති රියර් අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද සම්බන්ධයෙන් කර ඇති මේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. මේ පැමිණිල්ල සහ ලේඛන පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද කමිටුව වෙත යොමුකරන්න කියලා ඔබතුමාගෙන් මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා.’

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි