දහනවවැනි සංශෝධනය අහෝසි කරන බව ප්‍රකාශ කරමින් ආණ්ඩුව ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ කෙටුම්පතක් සැප්තැම්බර් පළමු සතියේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බව අගෝස්තු 26 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කළ බව අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් පැවසීය.

එම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් දහනවවැනි සංශෝධනයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එකතු කරන ලද කරුණු වෙනස් කිරීමට අමතරව ජනමතවිචාරණයක් අවශ්‍ය නොවන වෙනත් සංශෝධනත් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කීය. ඔහු එහිදී ප්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුවට බාධකයක් වන ව්‍යවස්ථාමය කරුණු හැකි තරම් ඉවත් කිරීම එම සංශෝධනයේ  අරමුණ බවය. ඒ අනුව එම සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිධුරයට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරයට තේරී පත්වීම සඳහා ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇති බාධා ඉවත් කරන බවත්, ජනාධිපතිධුරයට තේරී පත්වීම සඳහා ඇති අවම වයස් සීමාව අඩු කරන බවත්, පොලිස්පති ඇතුළු තනතුරු පත්කිරීමේ සම්පූර්ණ බලය ජනාධිපතිවරයාට ලබාදෙන බවත්, හදිසි පනත් සම්මත කිරීමට ඇති බාධක ඉවත් කරන බවත්, පාර්ලිමේන්තුව වසර හතරහමාරක් ඇතුළත විසුරුවා හැරීම සඳහා ඇති බාධාව ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්ය. තොරතුරු දැනගැනීම පිළිබඳ මූලික අයිතිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඉවත් නොකරන බව ඔහු පැවසීය.

එම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු, තව වසර එකහමාරක් ඇතුළත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.■