සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස ඒ. බෝදරගම මහතා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ සංගමය සිය විරෝධය පළ කර ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට හා අගමැතිවරයාට ලිපියක් යවමින් පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ සංගමය පෙන්වාදී ඇත්තේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තනතුර ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු හෙබවිය යුතු තනතුරක් බවයි. නව සුරාබදු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස පත්කර ඇති ඒ බෝදරගම මහතා ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු නොවන නිසා එම තනතුරට නුසුදුසු බවද එහි සඳහන් කර තිබේ.

එම තනතුර සඳහා සුදුසු පරිපාලන නිලධාරියෙකු කඩිනමින්  පත්කරන ලෙසද එම ලිපිය මගින් පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් හා අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී පරිපාලන සේවා සංගමයේ සභාපති රෝහණ සිල්වා ප‍්‍රකාශ කළේ අතීතයේද මෙවැනි නුසුදුසු පුද්ගලයන් පෞද්ගලික වාසි තකා පත්කර ඇති නමුත් නව රජය එවැනි ප‍්‍රතිපත්ති ක‍්‍රියාත්මක නොකළ යුතු බවත්ය.

අනුරුද්ධිකා දිල්රංගි