එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයට සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා පත්වන්නේ නම් ජාතික හෙළ උරුමයේ නායක පාඨලී චම්පික රණවක එජාපයට එකතුවීමට සූදානම් බව දැනගන්නට ලැබේ.

සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා නායකත්වයට ගෙන එමින් නියෝජ්‍ය නායකත්වය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාට ලබාදී එජාපයේ බෞද්ධ පදනම ශක්තිමත් කර එමගින් පක්ෂය ප‍්‍රතිසංස්කරණයකට ලක්කළ යුතුයැයි එම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් අනිද්දා වෙත ප‍්‍රකාශ කළේය. මේ පිළිබඳව කරුණු විමසීමේදී ජාතික හෙළ උරුමයේ නායකයෙක් ප‍්‍රකාශ කළේ සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා එජාපයට නායකත්වය ලබාදෙන්නේ නම් තම පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන්ම එජාපය සමග එකතු කරන්නට සූදානම් බවය. ඒ සඳහා එජාපය තුළින් නිසි අවස්ථාව ලැබිය යුතු බවත් ඔහු ප‍්‍රකාශ කරයි.