සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

මහබැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳව වෝහාරික විගණන වාර්තාවෙහි ඇති කරුණු සලකා බලමින් නඩු පැවරීම සහ එහි ඇති කරුණු සමාජයට හෙළිදරව් කිරිම ඇතුළු නිසි පියවර ගැනීම මුදල් අමාත්‍ය, අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ වගකීමක් බව කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පැවසීය.

කෝප් කමිටුව එම වාර්තාව පිළිබඳ සාකච්ඡුා කිරීමට කැඳවා තිබුණු අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමෙන් පසුව වෝහාරික විගණන වාර්තාව පිළිබඳව තමන්ට කළ හැකි කිසිවක් නැති බව ඔහු කීය. වාර අවසාන කර ඇති පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවු පසුව නව කෝප් කමිටුවක් පත් කරගත යුතු බවත්, නව සභාපතිවරයෙකු පත් කරගත යුතු බවත් ඔහු පෙන්වාදුන්නේය. එම කටයුතු අවසාන වී වෝහාරික විගණන වාර්තාව පිළිබඳ පියවරක් ගැනීමට කෝප් කමිටුවට කාලයක් ගතවනු ඇති බව ඔහු කීය. ඇතැම්විට මහමැතිවරණය වනතෙක් පියවරක් ගැනීමට අවස්ථාවක් නොලැබීමේ ඉඩක් ඇති බවත් ඔහු කීය.

මහබැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනු 2002 සිට මේ දක්වා සිදුවී ඇති ආකාරය පිළිබඳවත්, එම ගනුදෙනුවලදී ඊපීඑෆ් ඇතුළු රජයේ ආයතනවලට පාඩු සිදුවී ඇතිද යන්නත් පිළිබඳව වෝහාරික විගණන වාර්තාවක් නිකුත් කරන ලෙස නිර්දේශ කළේ කෝප් කමිටුව බව හඳුන්නෙත්ති මහතා කීය. එසේ වුව එම වාර්තාව පිළිබඳ පියවර ගැනීම කෝප් කමිටුවට පමණක් පැවරී නොමැති බව ඔහු කීය. මුදල් ඇමතිවරයා සහ කෝප් කමිටුව යන දෙපාර්ශ්වය වෝහාරික විගණන වාර්තාව පිළිබඳව පියවර ගත යුතු බව නීතිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇති බවද ඔහු කීය. කෝප් කමිටුව විසුරුවා හැර තිබෙන නිසා, දැන් පියවර ගැනීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ මුදල් ඇමතිවරයාටය. මහබැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනු සහ ඊපීඑෆ් වැනි ආයතන මහජනතාවගේ මුදල් පිළිබඳ ආයතන වන නිසා, මේ පිළිබඳව කරුණු දැනගැනීම මහජන අයිතියක් බවද ඔහු සිහිපත් කළේය.