විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්නව පත්කර තිබේ.


මෙම පත්කිරිම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිදුකර ඇති අතර එහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වශයෙන් ඕෂධ සේනානායකව පත්කරනල ලද්දේද ජනාධිපතිවරයාය.


මීට පෙර විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂම ජනාධිපතිවරයා යටතේ පැවති අතර සම්ප්‍රදායක් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයාව එහි සභාපති වශයෙන් පත්කරනු ලැබීය.


වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු අමාත්‍යාංශයක් ඔහු යටතේ තබාගත නොහැකි අතර ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතනද ඔහු යටතේ තබාගත නොහැක. අමාත්‍ය මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත්කර තිබුණද ඒවාට අදාල විෂයන් හා රාජ්‍ය ආයතන තවම ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර නැත.