එජාප මන්ත‍්‍රි රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවේ  ඔහුට ප‍්‍රසිද්ධියේ වැළඳගැනීමට ඉඩ දුන් පොලිස් නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාල පොලිස් නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන්  පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත්තේ මන්ත‍්‍රිවරයා එම පොලිස් නිලධාරියා වැළඳ ගැනීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ එය වැළැක්වීමට උත්සාහ නොගෙන ඊට ඉඩ සැලැස්වීම නිසා බව වාර්තා වේ.

වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගේ නියමයෙන් පොලිස් මූලස්ථානය මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භ කර ඇත.

හංසි මානවඩු