රජයේ මූල්‍ය හිඟයක් පවතින හෙයින් ජනවාරි මාසයේ සිට රජයේ විශ‍්‍රාමිකයන්ට ගෙවීමට තීරණය කර තිබූ විශ‍්‍රාම වැටුප් වැඩිවීම ලබා දී නැත.

මෙම විශ‍්‍රාම වැටුප් වැඩිවීම 2020 ජනවාරි සිට ලබාදෙන බවට තීරණය කර තිබුණේ 2019 නොවැම්බර් 11 වන දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැුස්විමේදීය. ඒ පිළිබඳව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ චක‍්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත්තේ 2019 දෙසැම්බර් 10 වැනිදාය.

එම විශ‍්‍රාම වැටුප් වැඩිවීම ලැබීමට නියමිතව තිබුණේ 2016 ජනවාරි 01 වන දින සිට 2020 ජනවාරි 01 වන දින තෙක් විශ‍්‍රාම ගැනීමට නියමිත නිලධාරීන්ටය.

මේ පිළිබඳව විශ‍්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකුගෙන් අනිද්දා කළ විමසීමකදී  ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ සංශෝධනය විය යුතු විශ‍්‍රාම වැටුප් පිළිබඳව වාර්තාවක් මේ වන විට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පලාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය වෙත යවා ඇති බවය.