වැට් බද්ද සීයට 8 දක්වා අඩුකිරීමට එකතු කළ අගය මත බදු සහන යටතේ ලබාදුන් නියෝගය රජයේ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

එම කාරක සභාව එහි සභාපති එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්ත‍්‍රීවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පෙබරවාරි 05 දින රැස්වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව වැට් බදු අඩුකිරීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක මූල්‍ය පැහැදිලි කිරීමක් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් රජයේ මුදල් කාරක සභාව ඉල්ලා ඇත.

මීට අමතරව සුරාබදු විධිවිධාන පනත යටතේ දුම්කොළ හෝ දුම්කොළ ආදේශක නිෂ්පාදන සඳහා ලබාදුන් නියෝගද ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇති එම කාරක සභාව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට දැනුම්දී ඇත්තේ දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය සමග සාකච්ඡුා කර ඊළඟ කමිටු රැුස්වීමට පැමිණෙන ලෙසයි.

රජයේ මුදල් කාරක සභාවේ මෙම රැුස්වීමට සුසන්ත පුංචිනිලමේ, ඩිලාන් පෙරේරා, බිමල් රත්නායක, මයන්ත දිසානායක, මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ හා ආචාර්ය එස්.එම්. මොහොමඞ් ඉස්මයිල් යන මන්ත‍්‍රීවරුන් සහභාගි වී ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර