ලෝක වෙළඳපොළෙහි  ඉන්ධන මිල වැඩි හෝ අඩුවීමක් වසරක් යන තුරු සිදු වුවත් ඉන්ධන මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් නොකරන බවට රජය තීරණයක් ගෙන ඇති බව සම කැබිනට් ප‍්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන පවසා ඇත.

මාර්තු 19 වන දින රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති  දෙපාර්තමේන්තුවේ  පැවැත්වූ කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ ප‍්‍රවෘත්ති සාකච්ඡුාවේදී ඔහු මේ බව පවසා තිබුණි.

මිල ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යෑමෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළෙහි තෙල් මිල අඩුවීමෙන් ලැබෙන ඉතුරුම් යොදා ගනිමින් ඛනිජ තෙල් ස්ථායිකරණ අරමුදලක් පිහිටුවීම හා මාස 6ක කාලසීමාවක් තුළ රුපියල් බිලියන 200ක මුදලක් එම අරමුදල යටතේ රැුස්කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කියා ඇත.

ඛනිජ තෙල් ආනයනයේදී රජයට ලාභ සීමාවක් ලබා ගත හැකි ආකාරයේ  ආනයන බද්දක් පැනවීමටත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත ගෙවිය යුතු ණය මුදල් අඩු කිරීමට හැකි වන පරිදි එකී අරමුදලින් රුපියල් බිලියන 50ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබාදීමටත් හා එමගින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට ගෙවිය යුතු ණය මුදල් නිරවුල් කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වන බව ඒ මහතා පවසා ඇත.x

හංසි මානවඩු