රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ජුලි මස වැටුප් ගෙවීම සඳහා මුදල් ලබාගැනීම හේතුවෙන් ලංකා බැංකුවේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයාගේ නමින් පවත්වාගෙන යන අංක 2026450 දරණ ගිණුමේ බැංකු අයිරාව රුපියල් බිලියන 251ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 25,100ක් දක්වා ජුලි 30 දින වනවිට ඉහළ නැග ඇත.

ආණ්ඩුව මුහුණදී සිටින දැඩි මූල්‍ය අර්බුදය ලංකා බැංකුවේ එම ගිණුමේ අයිරාව එතරම් ඉහළ අගයක් ගැනීමට හේතුවී ඇත.

ලංකා බැංකුවේ අපගේ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරන්නේ එම ගිණුමේ බැංකු අයිරාව සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 50ත් 60ත් අතර අගයක පවතින බවයි.

ගුරු සේවයට වැටුප් ගෙවමින් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ගෙවීම සෑම මාසයකම 20 වැනි දිනෙන් ආරම්භ වන අතර ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලීසිය හා අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම ඉන්පසු දින කිහිපය තුළදී සිදුවේ. 

ලංකා බැංකුවේ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරන්නේ අගෝස්තු 10 වැනිදායින් ඇරඹෙන විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමත් සමඟ මෙම බැංකු අයිරාව තවත් ඉහළ යා හැකි බවයි. ප්‍රමාණවත් ආදායම් තත්වයක් නොමැතිවීම නිසා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ජුලි මස වැටුප් ගෙවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් මෙම වැටුප් ගෙවීමට පෙර සතිවල දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළ බවත් අවසානයේ බැංකු අයිරාව මගින් වැටුප් ගෙවීමට තීරණය කළ බවත් අපගේ භාණ්ඩාගාර ආරංචි මාර්ග පැවසීය.■