පිරිසිදු නගර නිල් සාගර යන එක්සත් ජනපද වැඩසටහනේ ප‍්‍රතිලාභ ශ‍්‍රී ලංකාවට හා මාලදිවයිනට ලබාදුන් බව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද කොළඹ තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.


ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනය ( යූඑස්ඒඞ් * මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවන අතර ඒ මගින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 48ක ආධාර මුදලක් හිමිවේ.-


ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණය සහ ගංගා හා මුහුදු ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශවල ප්ලාස්ටික් අඩුකිරීම, නැවත භාවිතය හා ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණය කිරීම යන වැඩසටහන් යටතේ මෙම ආධාරය ලබාදී ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර