ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වූ පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අගමැති ධුරයෙන් පිහිටුවන්නට යන ආණ්ඩුව භාරකාර ආණ්ඩුවක් යැයි පොදුජන පෙරමුණ ගෙනයන මතය වැරදි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කරුණාරත්න පරණවිතාන ප‍්‍රකාශ කරයි.

භාරකාර ආණ්ඩුවක් යනු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා තිබෙන අවස්ථාවක මැතිවරණය පැවැත්වෙන තුරු කාලය සඳහා තාවකාලිකව පිහිටුවාගන්නා ආණ්ඩුවක් බව ප‍්‍රකාශ කරන ඒ මහතා තවදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ මේ පිහිටුවන්නට යන ආණ්ඩුව සුළුතර ආණ්ඩුව වුණත් එය සාමාන්‍ය ආණ්ඩුවක් බවය.

ජනතාව නොමග යැවීම සඳහා මෙම වචනය සමාජගත කරමින් ඇතැයි ප‍්‍රකාශ කරන ඒ මහතා එලෙස ජනතාව නොමග නොයවා සාමාන්‍ය ආණ්ඩුවක් පරිදි මෙම ආණ්ඩුව එළඹෙන මාර්තු මාසය වෙන තුරු පවත්වාගෙන යන්නැයි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින බව පැවසීය.

මංජු කස්තුරිආරච්චි