කොවිඞ්-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා අපේ‍්‍රල් 25 දින පවත්වන්නට තීරණය කර තිබූ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය මැතිවරණය කොමිසමේ ඒකමතික තීරණය අනුව කල් දැමූ බව එම කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා ප‍්‍රකාශ කළ අතර එම මැතිවරණය මැයි මස 12  දින පැවැත්වීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසමේ අවධානය යොමුවී ඇතැයි වැඩිදුරටත් දැනගන්නට ලැබේ.

මාර්තු 19 දින මැතිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් එම කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය ප‍්‍රකාශ කළේ කොවිඞ්-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව මැතිවරණය කල් දමන බවය. එම මැතිවරණය නැවත පවත්වන දිනය මාර්තු 26 දින තීරණය කරන බවද එම දිනය අපේ‍්‍රල් 25න් සති දෙකකට පසුව බවද ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේය.

කොවිඞ්-19 වසංගත තත්ත්වය සහ මැතිවරණ සිතියම අනුව කිසිසේත්ම සැලසුම් කළ පරිදි අපේ‍්‍රල් 25 දිනයේදී එම මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බවත් ඉදිරි සතියක් දෙකක් ඇතුළත කාලයේදී වසංගත තත්වය පහව ගියත් අපේ‍්‍රල් 25 වැනිදා මැතිවරණයට සූදානම් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.x