සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පැන නැගී ඇති කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලෙස රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තිය සමිතිවලින් හා සිවිල් සංවිධානවලින් සමන්විත පොදු දේශපාලන හා මානව හිමිකම් සුරැුකීමේ සංධානය මහබැංකු අධිපති ඩබ්ලිව්.ඞී. ලක්ෂ්මන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තුළ පසුගිය කාලයේ සිදුවූ දුෂණ හා අක‍්‍රමිකතා නිසා සිදුවී ඇති පාඩුව හේතුවෙන් එම අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට ලැබෙන ප‍්‍රතිලාභ අඩුකිරීමක් දැනටමත් සිදුකර ඇති බවත්, දැනට ලැබී ඇති තනතුරු අනුව එම අරමුදල අනාගතයේ බරපතළ අර්බුදයකට ලක්වීමට ඉඩ ඇති බවත් එම සන්ධානය සිය ලිපියේ සඳහන් කර තිබේ.

මහබැංකු බැඳුම්කර නිකුතු මගින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට සිදුවී ඇති පාඩුව, එම අරමුදල කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කර ඇති අරමුදල් පිළිබඳ වර්තමාන තත්වය, කොටස් වෙළඳපොල තුළ සිදුකිරීමට නියමිත ඉදිරි ආයෝජන හා අරමුදල පරිපාලනය පුද්ගලික ආයතනවලට ලබාදීමට ඇති සැලසුම පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සන්ධානය මහබැංකු අධිපතිවරයාට යවන ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

ඉඳුවර බණ්ඩාර