එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රංජිත් සොයිසාගේ මරණයෙන් හිස්වූ පාර්ලිමේන්තු ආසනය පසුගිය කාලයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එකතුවී කටයුතු කළ වරුණ ලියනගේ මහතාට හිමිවනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ.

පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී රංජිත් සොයිසා මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ලැයිස්තුවේ 6වෙනියා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ අතර හත්වෙනියාට වැඩිම මනාප ලබාගත්තේ වරුණ ලියනගේ මහතාය. ඒ අනුව හිස්වන මන්ත‍්‍රී අසුන ඔහුට හිමිවන්නට නියමිතය. එහෙත් ඔහු පසුගිය කාලයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතුවූ නිසා ඔහුට එම ධුරය ලබානොදී මනාප ලැයිස්තුවේ අටවැනි ස්ථානයේ සිටින සනී රෝහණ කොඩිතුවක්කු මහතාට එම මන්ත‍්‍රී ආසනය හිමි විය යුතුබව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ප‍්‍රකාශ කරමින් සිටී.

එහෙත් තමන් එම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරග කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් බැවින් තමන්ට එම මන්ත‍්‍රී ධුරය ලැබිය යුතුයැයි වරුණ ලියනගේ මහතා ප‍්‍රකාශ කරන බව දැනගන්නට ලැබේ. මේ පිළිබඳව ඔහුගෙන් කරුණු විමසීමට ඔහු ඇමතුවත් සම්බන්ධ කරගැනීමට නොහැකිවිය.