ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් තම දරුවා ලකුණු 179 ක් ලබා ගනිමින් ඉහළින්ම සමත් වූ නමුත් තම සැමියා සිංහල බෞද්ධ නොවන බැවින් කොළඹ නාලන්දා  විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගැනීම ප‍්‍රතික්ෂේප කළ බව එම දරුවාගේ මව වන රණවක ආරච්චිගේ ශ‍්‍රියාණි අනිද්දාට පැවසීය.

මේ තත්වය මත පාසලක් නොමැතිව තම දරුවා අසරණ වී ඇති බවද ඇය වැඩිදුරටත් කීවාය.

තම දරුවාට සිදුවූ අසාධාරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දන්වා ලිපියක් යැවූ බවත් ඉදිරියේදී මානව හිමිකම් කොමිසමටද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන බවත් ඇය පැවසුවාය.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් වූ සිසුන් නාලන්දා විද්‍යාලයට ඇතුළත් කරගත් දිනය වන ජනවාරි 14 වැනිදා එම අසාධාරණය සිදුවූ බව ඇය වැඩිදුරටත් විස්තර කරමින් කීවාය. එදින තම දරුවා සහ සැමියා සමඟ විද්‍යාලයට ගිය බවත්, එහිදී බෞද්ධ නොවන අය සිටී නම් දන්වන්නැයි කී විට තමා ඉදිරිපත්ව දරුවාගේ පියා බෞද්ධ නොවන හින්දු භක්තිකයෙකු බව පැවසූ බවත් ඊට ප‍්‍රතිචාර වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් අංශයේ කමනි අල්විස් නම් නිලධාරිනිය මුණගැසෙන ලෙස පාසලෙන් දැනුම් දුන් බවත් ඇය කීවාය. ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් අංශයේ කමනි අල්විස් මහත්මිය හමුවූ අවස්ථාවේදී පියා බෞද්ධ නොවන බැවින් වෙනත් පාසලකට සිසුවා ඇතුළත් කර ගැනීමට ඉඩ සැලසිය හැකි බව එම නිලධාරිනිය පැවසූ බව ඇය පැවසීය.