ජනාධිපතිවරයා අත්තනෝමතික ලෙස නැවත වරක් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කිරීමට උත්සාහ කළහොත් බහුතර මන්ත‍්‍රී බලයෙන් පාර්ලිමේන්තුව පවත්වාගෙන යන බව එජාප පා.ම. ආශු මාරසිංහ පවසයි.


පාර්ලිමේන්තුව සිදුකළ යුතු වැඩ ජනාධිපතිවරයාගේ අත්තනෝමතික බලයෙන් යටපත් කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත්, බහුතර මන්ත‍්‍රී කැමැත්තෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග ඉවත් කර පාර්ලිමේන්තුවට රැුස්විය හැකි බවත් ආශු මාරසිංහ මන්ත‍්‍රීවරයා ප‍්‍රකාශ කරයි.


එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කර ඇති නිසා අහෝසි වී ඇති කෝප් ඇතුළු කාරක සභා පාර්ලිමේන්තුව යළි රැුස්වී පත් කරගෙන ඒවාහි කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා යුතු බව ආශු මාරසිංහ මන්ත‍්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වාදෙයි.