ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දීය සංචාරය නිමකර ලංකාවට පැමිණි පසුව පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.


ආණ්ඩු පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ සුළුතර බලයක් තිබීම මෙලෙස වාර අවසාන කිරීමට එක් හේතුවක් වී තිබේ. ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවලට නව ප්‍රධානීන් පත් කිරීමටද බලාපොරොත්තු වන අතර වාර අවසාන කිරීමට එයද හේතුවක් වී තිබේ. එසේම පාර්ලිමේන්තුවට දැනට ඉදිරිපත් වී ඇති පනත් කෙටුම්පත් සහ යෝජනාද වාර අවසන් කිරීමකදී න්‍යායපත්‍රයෙන් ඉවත් වේ. දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යායපත්‍රයෙහි තිබෙන පනත් කෙටුම්පත් පෙර පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඒවාය.


මේ පිළිබඳව කළ විමසීම්වලදී අප සමඟ අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ද තහවුරු කළේ වාර අවසාන කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා සිදුවී ඇති බවය. දෙසැම්බර් මුල් සතියේදී පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු මුල්වරට රැස්වීමට නියමිතව තිබුණි.


නියමිත දිනට පාර්ලිමේන්තුව රැස් නොවී වාර අවසාන කිරීම සිදුකරනවාද නැතිනම් පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් මුල් සතියේ රැස්වීමෙන් පසු එහි වාර අවසාන කරනවාද යන්න තවමත් තීන්දු කර නොමැති බව එම ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් පවසයි.