පළාත් සභා මැතිවරණය ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති නිසා පළාත් සභා මැතිවරණ ක‍්‍රමය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම කල් යනු ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දක්වමින් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ පක්ෂ නායකයෙක් පැවසීය.

මීට පෙර පැවති පළාත් සභා මැතිවරණ ක‍්‍රමය බලාත්මක කෙරෙන පනතක් සම්මත කරන බවත්, මාර්තු මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට පෙර එම පනත සම්මත කළහොත් මහමැතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට සිදුවන නිසා එම පනත සම්මත කිරීම ප‍්‍රමාද වනු ඇතැයි ඔහු කීය.

මැතිවරණ ක‍්‍රමය පිළිබඳ දැනට පවතින ගැටලූව වන්නේ පවතින මැතිවරණ ක‍්‍රමය සඳහා සීමා නිර්ණය වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත නොවීමය. ඒ අනුව නව සීමා නිර්ණය ක‍්‍රමයක් සකස් කිරීම, පළාත් සභා මැතිවරණ ක‍්‍රමය සඳහා නව පනතක් ඉදිරිපත් කිරීම හෝ පැරණි පනත යළි බලාත්මක කෙරෙන අන්දමේ පනතක් සම්මත කිරීම විකල්ප ලෙස තිබුණි.

අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ප‍්‍රකාශකයා, තම පක්ෂයේ සැලසුම වී තිබුණේ ජනාධිපතිවරණය අවසන් වූ විගස මහමැතිවරණයක් පැවැත්වීමට වුව, එය අසාර්ථක වූ බව කීය. ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවිය හැක්කේ මාර්තු මාසයේදී බැවින් පළාත් සභා මැතිවරණ ක‍්‍රමයට අදාලව පනතක් සම්මත කරනු ඇත්තේ අලූතින් තේරී පත්වන පාර්ලිමේන්තුවක් තුළින් බවය.