ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට සහයෝගය දැක්වීමට රොහාන් පල්ලේවත්ත මහතා සාකච්ඡුා කරමින් සිටි නමුත් එම සාකච්ඡුා අසාර්ථක වූ බව ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණේ මහ ලේකම් ආනන්ද එච්. ස්ටීවන් අනිද්දාට පැවසීය.

පසුගිය කාලය තුල මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ පක්ෂයේ සාමාජිකයන් සහ රොහාන් පල්ලේවත්ත මහතාගේ පක්ෂයේ සාමාජිකයන් අතර මේ පිළිබඳව සාකච්ඡුා සිදුකළ බවත් ජාතික ජන බලවේගය ඉදිරිපත් කළ කොන්දේසිවලට තම පක්ෂයට එකඟ විය නොහැකි බැවින් එම සාකච්චා අසාර්ථක වූ බව ඒ මහතා පැවසීය.