එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එහි නායකත්වයත් විවේචනය කරන එජාප සාමාජිකයන්ට එරෙහිව විනය පියවර ගැනීමට එජාපයේ රනිල් වික‍්‍රමසිංහ පාර්ශ්වය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම විනය පියවර යටතේ එජාපය හා එහි නායකත්වය විවේචනය කරන අයගේ ආසන සංවිධායක ධුර ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් එජාප රනිල් පිළේ සාමාජිකයෙක් අනිද්දාට පැවසීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ජනවාරි 16 වැනිදායින් පසු එජාපය හා එහි නායකත්වය විවේචනය කරන අයට එරෙහිව විනය පියවර වශයෙන් එම තීරණ ගනු ඇති බවයි.

මෙම විනය පියවර බොහෝ විට එජාපයේ සජිත් පාර්ශ්වයේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.

ඉඳුවර බණ්ඩාර