ඉඳුවර බණ්ඩාර


මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති මාධ්‍ය උපමානයන් රූපවාහිනී නාලිකාවක් නිර්ලජ්ජිත ලෙස උල්ලංඝනය කරමින් සිටින බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නෛතික ක‍්‍රියාමාර්ගයක් කරා යොමුවිය යුතු බවත් පැෆරල් සංවිධානය විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට දන්වා ඇත.


රූපවාහිනී නාලිකා වෙත ලබාදී ඇති සංඛ්‍යාත පුරවැසියන්ට අයත් මහජන දේපලක් බවත්, එකී මහජන දේපල භාවිතා කරන නාලිකාවලට ඕනෑම ආකාරයකට කටයුතු කිරීමේ අසීමාන්තික නිදහසක් නැති බවත් පැෆරල් සංවිධානය එම දැනුම්දීමේ සඳහන් කරයි.


රූපවාහිනී නාලිකාවල මෙම හැසිරීම දැඩිව පාලනය කළ යුතු බවත්, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මෙම විෂය සඳහා ඍජු සම්බන්ධයක් දක්වන බැවින් එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සහ අදාල නිලධාරීන් මෙම තත්වයන් පාලනයට නෛතික උපමානයන් නිර්මාණය කිරීම හා අධීක්ෂණයට යාන්ත‍්‍රණයක් නිර්මාණය කළ යුතු බවත් එහි වැඩිදුරටත් දැක්වේ.