අපේ‍්‍රල් 14වැනිදා අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද නීතිඥ හෙජාස් හිස්බුල්ලා සම්බන්ධයෙන් වැඩබලන පොලිස්පති වෙත ලිපියක් යවන ශ‍්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ කාලිංග ඉන්දතිස්ස, තමන් වෙත ලැබී තිබෙන තොරතුරු අනුව, හිස්බුල්ලා මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කුමන හේතු මතදැයි තවමත් දැනගැනීමට හැකිවී නැති බව කියයි.


තමන්ට දැනගන්නට ලැබී ඇති කරුණු අනුව, හිස්බුල්ලා මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ නීතිඥවරයකු හැටියට වෘත්තීයමය වශයෙන් ඔහු විසින් කරන ලද යම් ක‍්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් බවද සභාපතිවරයා අපේ‍්‍රල් 15 වැනිදා වැබ පොලිස්පතිවරයාට යැවූ ලිපියෙන් කියයි.


බලධාරීන් විසින් නීත්‍යනුකූල තත්ත්වයන් යටතේ කරනු ලබන විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් මැදිහත්වීමට ශ‍්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට වුවමනාවක් නැති නමුත්, හිස්බුල්ලා මහතාගේ යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් නීතිඥ සංගමය සැලකිල්ලක් දක්වන බවද ලිපියෙහි සඳහන් වෙයි.


හිස්බුල්ලා මහතාගේ වෘත්තීයමය අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් නිසි සැලකිල්ල දක්වන ලෙසත්, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු සහ පදනම නීතිඥ සංගමයට දන්වන ලෙසත් විමර්ශන නිලධාරීන්ට දැන්වුවහොත් කෘතඥ වන බවද නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා පොලිස්පතිවරයාට දන්වා සිටියි.

අරුණ ජයවර්ධන