කෙටිකාලීන වශයෙන් රජයේ වියදම ආවරණය කරගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ජාත්‍යන්තර ආධාර සහ ණය ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයාට ඉන්දීය සංචාරයේදී ණය මුදලක් ලැබුණු බව පෙන්වාදුන් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ ජනාධිපතිවරයාට ජපාන සංචාරයකට ආරාධනා ලැබී තිබෙන බවය. ඊට අමතරව තවත් රටවල් කිහිපයක් සමඟ සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් එම අවස්ථාවලදී සහන පදනමින් ණය මුදල් හා ආධාර ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇති බවත් ඔහු කීය.

බදු වර්ග ගණනාවක් කප්පාදු කිරිමෙන් පසු  රජයට අහිමිවන ආදායම පියවාගැනීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගත යුතු වීමත්, ලබාගත හැකි ණය සීමාව වැඩි කරමින් විසර්ජන පනතට සංශෝධනයක් එකතු කිරීමත් පිළිබඳව අනිද්දා කළ විමසීම්වලදී ඔහු ඒ බව ප‍්‍රකාශ කළේය. බදු කප්පාදුවෙන් අහිමිවෙන ආදායම පියවාගැනීමේ ක‍්‍රමවේද කිහිපයක් පසුව ආණ්ඩුව පෙන්වාදී තිබුණු අතර අමාත්‍යවරයාගෙන් අප විමසුවේ එම ක‍්‍රමවේද දීර්ඝකාලීනව රජයේ ආදායම ඉහළ නංවන ක‍්‍රම ලෙස පිළිගත හැකි වුවද, ක්ෂණිකව රජයේ ආදායම් ආවරණය නොකර බැවින් ඉදිරි කාලසීමාවේදි රජයේ වියදම් ආවරණය කරගැනීමට ණය ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳවය.

බදු ක‍්‍රමය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ රජය ඉදිරියේදී වඩා සරල බදු ප‍්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වාදීමටද  බලාපොරොත්තු වන බවය. 2006 දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කරන බවත්, ඇතැම් සංශෝධනය ඉදිරි මහමැතිවරණයට පෙර සිදුකිරීමේ ඉඩක් තිබෙන බවත්ය.