ඇවන්ගාඞ් මෙරිටයිම් සර්විසස් පිළිබඳ නඩුවේ කරුණු විකෘති කිරීමේ සිද්ධියක් සහ භාරත ලක්ෂ්මන් පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර  ඝාතනය කිරීමේ  නඩුවට අදාලව පෙනී නොසිටීම නිසා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවත් කරන ලද සහකාර පොලිස් අධිකාරි මෙරිල් රන්ජන් ළමාහේවා මහතා යළිත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට අනුයුක්ත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

2012 දී භාරත ලක්ෂ්මන් ඝාතන නඩුව විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදී අධිකරණයට යන බව පවසමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටව ගොස්, අධිකරණය මඟහැරීම පිළිබඳවද ඔහුට චෝදනා එල්ල වී තිබුණි. ඒ පිළිබඳව කළ පරීක්ෂණයකින් ඒ බව ඔප්පු වී තිබුණි.

ඇවන්ගාඞ් පාවෙන අවි ගබඩාව පිළිබඳ විමර්ශනයේදීත් කරුණු විකෘති කිරීමක් පිළිබඳව ළමාහේවා මහතාට එරෙහිව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කරුණු දක්වා තිබුණු අතර ඒ පිළිබඳව සිදුකළ පරීක්ෂණයකින් පසුව ඔහුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවත් කර වෙනත් අංශයකට අනුයුක්ත කර තිබුණි.