රුපියල් දෙකෝටියකට වැඩි මාසික කුලියක් ගෙවමින්, රාජගිරිය ප‍්‍රදේශයේ  පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක පවත්වාගෙන යන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය එතැනින් ඉවත්කර එම අමාත්‍යාංශය පෙර පවත්වාගෙන ගිය බත්තරමුල්ලේ ගොවිජන මන්දිරයට රැුගෙන යෑමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දුන්නද එම අමාත්‍යාංශය නැවත ගෙනයෑමට සූදානමක් නොමැති බව වාර්තා වේ.

2019 දෙසැම්බර් 18 වන දින අදාල පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සම්පූර්ණයෙන්ම  ඉවත් කර නැවත ගොවි ජන මන්දිරය වෙත රැුගෙන යාමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දි ඇත. එහෙත්  මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ සහ එම අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ලෙහි රැුඳී සිටී.

කෙසේවෙතත් මේ වන විට වාරිමාර්ග, ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සහ එම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය 2020 ජනවාරි 01 වන දින සිට ගොවිජන මන්දිරයේ කොටසක තම රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

මේ පිළිබඳව අනිද්දා කළ විමසීමකදී  මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙකු පැවසුවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

ංශය ගොවි ජන මන්දිරයට ගෙන යන්නේ කවදා දැයි තවමත් කිසිදු දැනුම්දීමක් කර නොමැති බවය.