කොවිඞ්-19 රෝගයෙන් අවතැන්වූ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට රුපියල් 5000 බැගින් බෙදාදීමේ ව්‍යාපෘතිය දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් බව සඳහන් කරමින් ග‍්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් එම ආධාර බෙදාදීමේ කටයුත්තෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇත.


සමස්ත ලංකා නිදහස් ග‍්‍රාම නිලධාරී සංගමය, එක්සත් ග‍්‍රාම නිලධාරී සංගමය ඇතුළු සංගම් ගණනාවක් ඒ අනුව මුදල් ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනෙන් ඉවත්වී ඇත.
මැතිවරණයක් ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති අවස්ථාවක මෙම වැඩසටහන දේශපාලන මුහුණුවරක් ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා බැවින් එම ව්‍යාපෘතියෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එම වෘත්තිය සමිතිවල නියෝජිතයන් කියා තිබේ.


සැමවිටම රටේ ආපදාවක් සිදුවූ විට ග‍්‍රාම නිලධාරීවරුන් මූලිකත්වය ගෙන ක‍්‍රියාකරන බවත්, එය නොසලකා හැර සමෘද්ධි නිලධාරීන් හරහා රුපියල් 5000 ගෙවීම සිදුකරන බවත්, ග‍්‍රාම නිලධාරීවරුන් නොසලකා හරින බවත් එම වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.


ග‍්‍රාම නිලධාරීන් විසින් සකස් කළ ආධාර ලැබිය යුතු අයගේ ලැයිස්තු නොසලකා හැර, සමෘද්ධි නිලධාරීවරුන් හරහා යළි ලැයිස්තු සකස් කර, ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලකයන්ගේද මැදිහත්වීමෙන් අයැදුම්පත් කැඳවීම කර ඇති බව එම සංගම් පෙන්වාදෙයි.