අප්‍රේල් 31 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා දක්වා මාස හතරක කාලසීමාවේදී රජය නීති විරෝධීව මුදල් වියදම් කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා සමගි ජන බලවේගය පක්ෂ කාර්යාලයේ අගෝස්තු 27 වැනිදා පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කළේය.

හිටපු ආණ්ඩුව 2019 ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත කරගත් බවත්, එම අතුරු සම්මත ගිණුමේ කාලසීමාව 2020 අප්‍රේල් 31 වැනිදායින් අවසන් වූ බවත් ඉන්පසුව ආණ්ඩුව නව අයවැයක් හෝ අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත කරගත යුතුව තිබුණු බවත් ඔහු පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අනුව මුදල් වියදම් කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිමේන්තුව සතු බව ඔහු පෙන්වාදුන්නේය. එහෙත්, අප්‍රේල් 31 වැනිදා සිට මුදල් වියදම් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරයක් නැතිව බව ඔහු කීය.

මාර්තු මාසයේදී ඉදිරිපත් කළ, මැතිවරණයට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු රජයේ වියදම් පිළිබඳ වාර්තාවක ජනාධිපතිවරයා අතුරු සම්මත ගිණුමක්  සම්මත කරගත් බව සඳහන්ව තිබුණු බවත් එලෙස අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත කරගැනීමේ කිසිදු බලයක් ජනාධිපතිවරයාට නොමැති නිසා එම වාර්තාවට එවැනි කරුණක් ඇතුළත් වුණේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කළ යුතු බවත් ඔහු කීය.

විපක්ෂය මෙය මීට පෙර නීතිමය ගැටලුවක් හැටියට මතු කරමින් ආණ්ඩුවට අභියෝගයක් එල්ල නොකළේ කොවිඞ්-19 වසංගතය පැවති නිසා බව ඔහු පැහැදිලි කළේය. ඒ මොහොතේ ආණ්ඩුව නීති විරෝධී ලෙස මුදල් වියදම් කිරීම අනුමත නොකළත්, එයට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරමින් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් නොකළ බව ඔහු කීය. එසේ වුවත් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ පසු නීතිමය ගැටලුව නිරාකරණය කරගත යුතු බවත්, එතෙක් සිදුකළ වියදම් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. උක්ත කාලසීමාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව ණය ලබාගැනීමත් සිදුකර ඇති බව ඔහු කීය.

ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතුරු සම්මත ගිණුමෙන් අප්‍රේල් 01 වැනිදා සිට අගෝස්තු 31 දක්වා වියදම් ආවරණය නොවන බවත්, එය සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා මාස හතරක කාලසීමාව සඳහා ඉදිරිපත් කළ එකක් බව ඔහු කීය.■

අනුරංග ජයසිංහ