රට පුරා ඇති අලි වැටවල් සඳහා යොදා ගැනීමට දෙහි පැල සීය බැගින් ලබාදිය යුතු බවට එහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ‍්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පිරිස් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයන්ට නියෝග කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් පැවසුවේ තමා කළ දැනුම් දීම වැරදි ආකාරයකින් සමාජගත වෙමින් තිබෙන බවත් අලි මිනිස් ගැටුම නැති කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව සහය ලබාදෙමින් සිටින බවත්ය. දෙහි සුවඳට අලින් බියක් දක්වන නිසා ගස්වලින් අලි වැටවල් සෑදීමට තීරණය කර ඇති බවත්, ඒ සඳහා විශාල දෙහි ගස් ප‍්‍රමාණයක් අවශ්‍ය බැවින් තමන් භාවිත කර ඉවත දමන දෙහි ඇටවලින් ගස් සිටුවා ලබාදෙන ලෙසට තමා උපදෙස් දුන් බවත්ය.

අනුරුද්ධිකා දිල්රංගි