සමස්ත මනුෂ්‍ය වර්ගයාම එකාවන්ව අවධානය යොමු කළ යුතු ප‍්‍රශ්න දෙකක් මේ මොහොතේ ලෝකයට තිබෙනවා. පළමුවැන්න ඇමෙරිකාව ප‍්‍රමුඛව ලොව පුරා නැගී ආ ස්වෝත්තමවාදී ප‍්‍රවණතාවන්. පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ බොහෝ ජාතීන්, ආගමික කොටස් හා ජනවර්ග අතර ස්වෝත්තමවාදය නැගී ආවා. මේ වෙද්දී ඉන්දියාව වැනි රටවල පවා භයානක අන්දමට…