ලංකා ඊ නිව්ස් මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැළිගොඩ මුලින්ම පැහැර ගැනෙන්නේ 2009 අගෝස්තු 27 දී ය. පසුව වැරදීමක් වූණේ යැයි කියමින් 2009 අගෝස්තු 28 දින උදෑසන කඩුවෙල කොරතොට ප්‍රදේශයේ දී ගල් වළක් අසල පැහැරගත් සහාසිකයින් ප්‍රගීත් අතහැර දමනු ලැබීය. එහිදී ප්‍රගීත්ට ජීවිතය ලැබුණි. එහෙත් පසුව කළ පැහැරගැනීම…