පෝල් වෝල්ට් හෙවත් රිටි පැනීමේ ලෝක වාර්තාව තමන් සතු කරගැනීමට ස්වීඩනයේ විසි හැවිරිදි ක‍්‍රීඩක ආමන්ඞ් ඩුප්ලැන්ටිස් සමත් වී ඇත. ඒ පෙබරවාරි 8 වැනිදා පෝලන්තයේ ටොරුන් නුවර පැවති ගෘහස්ථ මලල ක‍්‍රීඩා තරගාවලියකදීය. ඩුප්ලැන්ටිස්ගේ එම ලෝක වාර්තා උස මීටර් 6.17ක් හෙවත් අඩි 20 අඟල් 2 4/3 කි….