රන්ජන් රාමනායක ‘හඬපටි’ යයි ප‍්‍රසිද්ධියට පත්වී ඇති අනවසරයෙන් රෙකෝඞ් කරන ලද දූරකථන සාකච්ඡුා පිළිබඳ මහජන ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ ඇතිවූ කලබැගෑනිය, අපේක්‍ෂිත පරිදිම සති තුනක කාලයකින් අවසන් විය. ඒ සමගම, මහජනතාවටත්, ආණ්ඩුවටත්, දේශපාලනඥයන්ටත්, ජනමාධ්‍යයටත් කොරෝනාවයිරසය තුළ අලූත්ම විවාදාත්මක තේමාවක් සොයාගත හැකිවිය. අමතක වුවත්, එම හඬපටි ආරාවුලෙන් මතුවු ප‍්‍රශ්න…