අභියෝග ගැන කතා කළා දැන් හොඳටම ඇත. අවකාශ ගැනද අප කථා කළ යුතුය. ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ හැම දෙනාගේම උනන්දුව තියුණු වෙමින් පවතින මේ දිනවල, මැතිවරණ සම්බන්ධව ප‍්‍රගතිශීලී සහ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී බලවේගවල ක‍්‍රියාමාර්ග මොනවා විය යුතුද යන්න ගැනද දැනට පවතින සාකච්ඡුාවට දායකත්වයක් කිරීම මේ ලිපියේ අරමුණයි. ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණවල…