ලබන මස අප රටේ පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය කේන්ද්‍රකොටගෙන, ප‍්‍රගතිශීලී සහ ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික පුරවැසියන්ද, දේශපාලන බලවේගද ඉදිරියේ මතුවී තිබෙන දේශපාලනවරණය පිළිබඳ කුරිරු ප‍්‍රහේලිකාව මතුකරමින්ද, පැහැදිලි කරමින්ද, එයට විසඳුමක් යෝජනා කරමින්ද, පසුගිය සති අන්තයේ මා ලියූ ලිපිවලට තියුණු ප‍්‍රතිචාර ලැබී ඇති බව පෙනේ. සුපුරුදු පරිදි එම ප‍්‍රතිචාර දෙයාකාරය….