කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවය කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාරට ආයතන සංග්‍රහයට පටහැනිව විශ්වවිද්‍යාලයේ තනතුරේ වසර පහක කාලයකට නිවාඩු ලබාදීම සඳහා උපදෙස් ඉල්ලමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා එන් විජේරත්න විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත ලිපියක් යවා ඇත. අංක සී/ඊ/4 යටතේ සැප්තැම්බර් 21 වැනිදා එම ලිපිය යවා ඇති අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරංචිමාර්ග පවසන්නේ රංජිත් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාට එම ලිපිය අනුව නිවාඩු ලබාදීම වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉහළ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙන බවය.

ආයතන සංග්‍රහයේ 17 වැනි පරිච්ඡේදයේ 1.3.3. ඡේදය අනුව උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක නිලධාරියෙකු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස තේරී පත් වුවහොත් මැතිවරණ දිනයේ සිට එම නිලධාරියා තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් විය යුතුය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාර අගෝස්තු 20 වැනිදා සිය මහාචාර්ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ලබා දී ඇතත්, තමන්ට වසර පහක වැටුප් රහිත නිවාඩුවක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා තිබේ. සැප්තැම්බර් 11 වැනිදා පැවැත් වූ විශ්වවිද්‍යාලයීය පාලක කවුන්සිලයේ 571 වැනි සාකච්ඡාවේදී එම ඉල්ලීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට, උක්ත ලිපිය යොමු කිරීමට තීන්දු කර ඇත.

ජාතික ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරයට පත් වූ විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරියක වූ ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මන්ත්‍රීධුරය බාරගැනීමට පෙර ආයතන සංග්‍රහයට අනුව සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූවාය.■

අනුරංග ජයසිංහ