No menu items!
23.4 C
Sri Lanka
26 May,2024

2020දී මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ විමර්ශන පාර්ලිමේන්තුව කර නෑ

Must read

■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ 2020 වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සඳහන් කරන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව 1982 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පැමිණීමෙන් පසු ආහාරපාන හා ගෘහ පාලන දෙපාර්තමේන්තුව අලුත්ම දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් බිහිවී ඇති අතර එය බිහිවී ඇත්තේ තරු පංතියේ අන්තර්ජාතික ප්‍රමුඛ පෙළේ හෝටලයක් වූ ඔබරෝයි හෝටලයේ තාක්ෂණික හා වෘත්තීමය ප්‍රවීණත්ව මෙහෙයුම් හා උපදේශකත්වය යටතේය.


ආපන ශාලා, විධායක භෝජනාගාර, ආහාර හා සැපයුම් අංශය හා ප්‍රභූ භෝජනාගාරය වශයෙන් එම දෙපාර්තමේන්තූව යටතේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වේ.


එහි සම්බන්ධීකරණ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව 1990 වර්ෂයේදී පිහිටුවා ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ, කතානායකවරයාගේ නිල නිවසේ, ශ්‍රාවස්තියෙහි, මාදිවෙල හා ජයවඩනගම නිවාස සංකීර්ණයනිහි සහ නුවරඑළියේ පිහිටි සෙන්පති නිවස යන ඒවාවල නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම සඳහාය.


2020 වර්ෂයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ පවත්වා ඇත්තේ රැස්වීම් 59ක් පමණය. එම රැස්වීම්වලදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ප්‍රශ්න 529ක් යොමු කර තිබේ. එම කාලයේදී ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබුණ සංදේශ 06ක්ද, කතානායකවරයාගේ නිවේදන 62ක්ද, රජයේ පනත් කෙටුම්පත් 18ක් හා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී කෙටුම්පත් 14ක්ද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වී තිබේ.


2020 වර්ෂයේදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇති අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාරක සභා සියල්ලම එක් වරක් පමණක් රැස්වී ඇති අතර පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති උපදේශක කාරක සභා ප්‍රමාණය 28කි.
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා අතරින් ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ, ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ හා තිරසර සංවර්ධන, පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ කාරක සභාව හා කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ, ව්‍යාපාර හා වානිජ කටයුතූ, බලශක්ති යන කාරක සභා එක් වරක් පමණක් රැස්වී ඇත.


කාන්තා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ කාරක සභාව හා නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය පිළිබඳ කාරක සභාව 4 වරක් රැස්වී ඇත.


අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ කාරක සභාව 5 වරක් රැස්වී ඇති අතර සෞඛ්‍ය හා මානව සුඵසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ප්‍රවාහන හා සන්නිවේදන පිළිබඳ හා නිෂ්පාදන හා සේවා පිළිබඳ කාරක සභා 2 වරක් රැස්වී ඇත.
එසේ වුවද තරුණ, ක්‍රීඩා කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ, අභ්‍යන්තර පරිපාලන රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ප්‍රතිසන්ධානය හා උතූර නැගෙනහිර නැවත ගොඩනැගීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා එක් වරක් හෝ රැස්වී නැත.


එමෙන්ම අනෙකුත් කාරක සභා අතරින් රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 11 වරක් රැස්වී ඇති අතර තේරීම් කාරක සභාව 6 වරක් රැස්වී ඇත. ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාව 4 වරක් රැස්වී ඇති අතර ආචාර ධර්ම හා වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව එක් වරක් රැස්වී ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ඇගයීම් ධාරිතාව සහතික කිරීම පිණිස අධ්‍යයනය කර සිය නිර්දේශ පාර්ලිමේන්තූවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තූ විශේෂ කාරක සභාව, පාර්ලිමේන්තූ මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය 2 වරක් රැස්වී ඇත. උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව 9 වරක් රැස්වී ඇත. එසේ වුවද පාර්ලිමේන්තූ ළමා සංසදය එක් වරක් හෝ රැස්වී නැත.


එම වර්ෂයේදී රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තූව, රේගූ දෙපාර්තමේන්තූව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර ඇත. ඊට අමතරව එම කාරක සභාව තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පෙර සූදානම හා තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.


පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමාගම, ලංකා කෝල් පුද්ගලික සමාගම, මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය, ලක් විජය විදුලි බලාගාරය, කැලණි ගඟේ ජල දූෂණය, ලොතරැයි පත්වල ප්‍රසම්පාදනය හා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සිය යන ආයතන හා කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර ඇත.


2020 වර්ෂයේ 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ හතරවැනි සැසිවාරය සඳහා තේරීම් කාරක සභාව විසින් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව පත්කර නොමැති බැවින් එම කාරක සභාවේ රැස්වීම් පවත්වා නැත. එහෙත් 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවරය සඳහා රැස්වීම් වාර දෙකක් පවත්වා ඇති අතර ඒ එම කාරක සභාවට සභාපතිවරයකු පත්කර ගැනීම සඳහා හා කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ කාරක සභාවේ ඉදිරි කටයුතු සාකච්ඡා කිරීම සඳහාය. එසේ වුවද එම වර්ෂයේදී මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කිසිදු විමර්ශනයක් කර නැත. එහෙත් එම වර්ෂයේදී එම කාරක සභා කාර්යාංශයට පෙත්සම් 637ක් ලැබී ඇති අතර ඒ 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා 64ක් හා 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා 573ක් වශයෙන්ය. ඒ අතරින් ස්ථාවර නියෝගවලට අනුකූල නොවන නිසා කාර්යාංශය විසින් 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා පෙත්සම් 157ක් බාර ගෙන නැති අතර ඉදිරි කටයුතු සඳහා පෙත්සම් 416ක් යොමු කර තිබේ.


2020 දී නුවරඑළියේ පිහිටි සෙන්පති නිවස නිවාඩු නිකේතන පහසුකම් මන්තීවරුන් 76 දෙනෙකු ලබාගෙන ඇති අතර ඒ අනුව එම මන්ත්‍රීවරුන්ට කාමර 324ක් වෙන්කර තිබේ. එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් සමූහ වෛද්‍ය රක්ෂණය මගින් මැති ඇමතිවරුන් 72 දෙනෙකුට පහසුකම් ලබාදී ඇත.■

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි