25.6 C
Sri Lanka
26 September,2022

රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් අධීක්ෂණය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සිදුකර නෑ

Must read

■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්, ජාත්‍යන්තර පාසල් හා ආගමික පාසල් යන රජයේ නොවන පාසල් සම්බන්ධයෙන් වන නියාමන ක්‍රියාවලිය ගැන ජාතික විගණන කාර්යාලය වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය හැදෑරිය යුතු වයසේ සිටින දරුවන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවත්වාගෙන යන රජයේ පාසල් හැර අනෙකුත් පාසල් සම්බන්ධයෙන් අදාළ රාජ්‍ය ආයතන මගින් විධිමත් නියාමනයක් සිදු වන්නේද යන්න ඇගැයීම මෙම විගණනයේ මූලික අරමුණ වී ඇත.


එහිදී ජාත්‍යාන්තර පාසල් හා මද්‍රසා පාසල් සම්බන්ධයෙන් දත්ත ලබාගත හැකි රාජ්‍ය ආයතනයක් තිබී නැත. කොවිඩ් 19 වාතාවරණය හමුවේ සියලු පාසල් භෞතිකව පරීක්ෂා කිරීමට නොහැකි වී ඇත.


එම වාර්තාව සඳහන් කරන ආකාරයට රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් 80 ක් හා ඒවායේ ශාඛා පාසල් 10 ක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වේ. එම පාසල්වලින් බහුතරයකට ගුරු වැටුප්, සිසු නිල ඇඳුම්, පෙළ පොත් ආදිය ලබාදීම සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 2000 කට අධික මුදලක් රජය වැය කරයි. රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් 80 න් 48 ක් හා ඒවායේ ශාඛා පාසල් 10 න් 09 ක් ගුරු වැටුප් සඳහා රජයෙන් ආධාර ලබන පාසල් වන අතර සෙසු පාසල් 32 ක් හා එක් ශාඛා පාසලක් ගුරු වැටුප් ආධාර නොලබන පාසල් වේ.


අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියකින් තොරව ශාඛා පාසල් පවත්වාගෙන ගොස් පසුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත් අවස්ථාද, අනුමැතියකින් තොරව පවත්වාගෙන ගොස් තිබූ පාසල් සත්‍ය වශයෙන්ම ආරම්භ කර ඇත්තේ කිනම් වර්ෂයකද යන්න පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් නොවුණු බවද, එවැනි ශාඛා පාසල් 05 ක නීතිගතභාවය ලද දිනය එම පාසල් ආරම්භ කළ දිනය වශයෙන් සලකා ඇති බවද එහි සඳහන් කර තිබේ.


පූර්ව අනුමැතියෙන් තොරව ආරම්භ කර තිබෙන පාසල් 09 ම ආධාර ලබන පාසල් වන බවත්, මව් පාසලේ ගුරු සේවක ගණනයේදී ඒ සඳහා පදනම් කරගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට ශාඛා පාසල්වල සිසුන්ද ඇතුළත් කර ගුරු කාර්ය මණ්ඩලය ගණනය කර වසර 20 ක පමණ කාලයක් මව් පාසල් මගින් ශාඛා පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ට ගුරු වැටුප් ආධාර ලබාගෙන තිබෙන බවත් එම කාලයේදී අදාළ පාසල් සම්බන්ධයෙන් ක්ෂේත්‍ර පරික්ෂාවක් සිදුවී නැති බවද නිරීක්ෂණය කර තිබේ.


1960 අංක 05 දරන උපකෘත පාඨශාලා හා අභ්‍යාස විද්‍යාල (විශේෂ විධිවිධාන) පනත අනුව රජයේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට අනුව රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්ද අධ්‍යාපනය ලබාදිය යුතු බව දක්වා ඇතත් පෞද්ගලික පාසල් අංශය විසින් සිදුකරන ලද වාර්තාවකට අනුව වෙනත් විදේශීය පාඨමාලා ඉගැන්වීම් සිදුකරන එක් පාසලක් නිරීක්ෂණය කර තිබේ.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ හා ප්‍රමිති ශාඛාව මගින් රජයේ සියලු පාසල්වල ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කෙරුණද, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත් නොවන බව බවසමින් රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සම්බන්ධයෙන් එවැනි පුළුල් අධීක්ෂණයක් සිදුකර නොමැති බවත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වලට චක්‍රලේඛ නිකුත් කර තිබුණ නමුත් එම චක්‍රලේඛවල සඳහන් කරුණුවලට අනුගත නොවන පාසල් පවතනි බවත්, එවැනි රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් අධීක්ෂණයට යාමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය එම පාසල්වලින් නොලැබෙන බවත් නිරීක්ෂණය කර ඇත.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මූලික අනුමැතියකින් තොරව ඇතැම් මව් පාසල් විසින් ශාඛා පාසල් ආරම්භ කර තිබීම, ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේදී උපාධිධාරී නොවන ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම, විනය කාරණාවලදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජනයකින් තොරව පාසලෙන්, ආගමික නිකායන්ගෙන් පමණක් මූලික පරීක්ෂණ සිදු කිරීම නිරීක්ෂණය කර ඇත.


මෙම පාසල්වල පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් මෙන්ම ලබාදෙන සේවාවන් අනුව පාසල් ශ්‍රේණිගත කිරීමක් කර ඒ අනුව අයකළ යුතු උපරිම හා අවම ගාස්තු පරාසයන් පිළිබඳ සීමා පැනවීමක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකර නැති බවත් එම පාසල්වල කළමනාකාරිත්වයේ අභිමතය පරිදි පාසල් ගාස්තු ඇතුළු වෙනත් අයකිරීම් කරනු ලබන බවත් සඳහන් කර තිබේ.
1961 අංක 08 දරන උපකෘත පාසල් හා අභ්‍යාස විද්‍යාල (අතිරේක විධිවිධාන) පනතේ 25 වගන්තිය මගින් අනිවාර්යය අධ්‍යාපන වයස් සීමාවේ (අවුරුදු 5-14 දක්වා ) පසුවන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීමට පෞද්ගලික අංශයට නොහැකි බවට විධිවිධානයක් පනවා ඇතත් 1980 දශකය වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි වී සිටින විදේශීය ප්‍රජාවගේ දරුවන් ඉලක්ක කොට ගත් ජාත්‍යන්තර පාසල් නමින් අධ්‍යාපන ආයතන ආරම්භ වී ඇති බවත් වර්තමානයේ ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන් සැලකිය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් එම පාසල්වල දේශීය හා විදේශීය විෂය නිර්දේශ යටතේ ඉගෙනුම ලබන බවත් වාර්තාව සඳහන් කරයි.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2015 වර්ෂයේ සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව ජාත්‍යන්තර පාසල් 391 ක් තිබෙන බවට හඳුනාගෙන ඇත.


ජාත්‍යාන්තර පාසල් සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය වී ඇති ප්‍රධාන නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමක් හෝ කිසිදු ආකාරයක නියාමන කාර්යයක් එම පාසල් සම්බන්ධයෙන් සිදු නොවීමය. එහෙත් සමාගම් පනත හෝ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ ව්‍යාපාරික ආයතන ලෙස ලියාපදිංචි වන මෙම පාසල්වල පවතින භෞතික පහසුකම්වල අඩුපාඩු, ගුරුවරුන්ගේ සුදුසුකම් හා ඉගැන්වීම් ක්‍රම පිළිබඳ ගැටලු, ගාස්තු අයකිරීමේ ගැටලු ඇතුළු අනෙකුත් ගැටලු පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට මහජනයා පැමිණිලි කර තිබේ. එම චෝදනා සහ ගුරුවරුන් නිසි පරිදි ඉගැන්වීම් නොකිරීම, වරින් වර ගුරුවරුන් මාරු කිරීම, සුදුසුකම් නොලත් ගුරුවරුන් ඉගැන්වීම, විෂය නිර්දේශ ආවරණය නොකිරීම, අසාධාරණ ලෙස ගාස්තු අය කිරීම, ළමා මානසික තත්වය තේරුම් නොගත් ඉගැන්වීම් ක්‍රම භාවිතා කිරීම, දරුවන්ට ලිංගික අපයෝජනයන් සිදුවීම වැනි සිදුවීම්වලදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීම අපේක්ෂා කර ඇතත් එය අවම මට්ටමක පැවතී ඇති බව වාර්තාව සඳහන් කරයි.


මෙම සියලු විමසීම්වලදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තමන්ගේ මැදිහත්වීමක් නොමැති බවට ඒ ඒ ආයතනවලට පිළිතුරු ලෙස ලබා දුන්නද මෙම නියාමන කාර්යය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සතුවිය යුතු බව පිළිගත යුතු කරුණක් බව වාර්තාව සඳහන් කරයි.


මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති මද්‍රසා පාසල් සංඛ්‍යාව 317 ක් වී ඇති අතර 2021 සැප්තැම්බර් 06 දින වනවිට ඉන් පාසල් 32 ක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව විගණනයට දන්වා ඇත. රටපුරා මද්‍රසා පාසල් 1700 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක වන බව හා ඒ සම්බන්ධ දත්ත නොමැති වීම එහි සඳහන් කර ඇත. ඒ නිසා කිසිඳු රාජ්‍ය ආයතනයකින් මෙම පාසල් අධීක්ෂණය හෝ නියාමනයක් සිදු නොවීමද නිරීක්ෂණය කර ඇත. සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය ලබාදෙන රජයේ පාසල් අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටා තිබියදී අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය හැදෑරිය යුතු වයසේ දරුවන් එම මද්‍රසා පාසල් සඳහා යොමුවීම නියාමනය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වී නැති බවද වාර්තාව සඳහන් කරයි.■

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි