No menu items!
25.9 C
Sri Lanka
28 September,2023

පෞද්ගලික වීමට නියමිත කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

Must read

පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මතය සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර ඇති ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය පනත මේ වනවිට රටේ කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවන්ට නිමිත්ත වී ඇත.
මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ගිය පසුගිය ජුලි 08 වැනිදා ඊට විරෝධය පාමින් පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ පැවති උද්ඝෝෂණයට කඩාපැන නිරෝධායන නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගොස් ආණ්ඩුව මේ වනවිට එම නීති රීති සම්බන්ධයෙන් ෆේල් වී ඇති ආකාරය අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත.

මෙම පනතට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ඇතුළු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පිරිස් ඒ සම්බන්ධයෙන් දක්වන හේතු කිහිපයක් තිබේ. ඉන් එක් ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ මෙම පනතෙන් උපාධි ප්‍රදානයන් සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට තිබූ බලය ඉවත් කර ඇති බවයි. එසේම මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක මණ්ඩලය හමුදා සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත වන බවයි. එමෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට යටත් නැති මෙම විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ආයතන ඇති කරන්නට හා ඒවාට උපාධි පාඨමාලා පවත්වන්නට අනුමැතිය ලබාදීමේ හැකියාව ඇති බවයි.

එම විරෝධතා චෝදනාවන්ට අදාළ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ වශයෙන් එහි සඳහන් වන්නේ ‘ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටුවීම, පවත්වාගෙන යෑම සහ පරිපාලනය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසඳ, විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් උසස් අධ්‍යාපනය ලබාදීම පිණිසද, කඳවලවත්ත හා එහි ඇති චංචල දේපල විශ්වවිද්‍යාලය වෙත පැවරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද, 1981 අංක 68 දරන ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත ඉවත් කිරීම පිණිසද, ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද වූ පනත් කෙටුම්පතකි’ වශයෙන්ය.

ඒ අනුව මෙම පනත කෙටුම්පත තුළින් කාරණා කිහිපයක් ඉටුකර ගැනීමට උත්සාහ දරන බව පෙනේ. ඉන් එකක් වන්නේ කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය යනුවෙන් වර්තමානයේ අප හඳුන්වන ආයතනයට අදාළ මුල් පනත අහෝසි කිරීමය. 2007 අංක 50 දරන සංශෝධිත පනතින් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය යන නම මෙම ආයතනයට ලැබුණද 1981 මුල් පනතට පටහැනිව එම ආයතනය පවත්වාගෙන ගොස් තිබේ. 1981 අංක 68 පනතේ මෙම ආයතනය සඳහන් වන්නේ ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල රාජ්‍ය ආරක්ෂක අභ්‍යාස ආයතනය ලෙසය. එම පනත තුළින් මෙම ආයතනයට බලය දී ඇත්තේ ආරක්ෂක හමුදා සඳහා බඳවා ගන්නා සාමාජිකයන්ට කෙඩෙට් පුහුණුව හා අනෙකුත් පුහුණුවීම් ලබාදීම සඳහා පමණක්ය. ඒ අනුව මේ වනවිට මෙම සිවිල් පුද්ගලයන්ට ලබාදෙන උපාධි පාඨමාලා හා අනෙකුත් පාඨමාලා සඳහා නීත්‍යනුකූලභාවයක් ලබා ගැනීම පැරණි පනත අහෝසි කර නව පනතක් ගෙන ඒමේ එක් අරමුණක් බව පෙනේ.

එසේම ශ්‍රීමත් ජෝන් ලයනල් කොතලාවලගේ පරිත්‍යාගයක් වූ මෙම ආයතනය ඉන් පරිබාහිර කටයුත්තකට යොදා ගැනීමේ දී ඊට අදාල ලෙස නව පනත මගින් නීත්‍යනුකූල කර ගැනීමද මෙහිදී සිදු කිරීමට නියමිතය. ඒවා කාලානුරූපීව සිදුකළ යුතු වෙනස්කම් යැයි අප උපකල්පනය කළත් මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වන්නන් ගෙන එන කරුණු දෙකක් වැදගත් කොට සැලකිය හැකිය. ඉන් එකක් වන්නේ මෙම කෙටුම්පත සම්මත වීමෙන් පසු මෙම ආයතනය සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට තිබූ සම්බන්ධය අහෝසි වීමය. මෙතෙක් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලා පවත්වාගෙන ගියේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අවසරය මතය.

එම අවසරය මෙම පනත සම්මත වීමෙන් පසු අවශ්‍ය නොවන බව කෙටුම්පතේ 5 (ඒ) යටතේ සඳහන් වන්නේ මේ ආකාරයටය. ‘1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 128 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුවද, විශ්වවිද්‍යාලයේ එම ඉගෙනුම් අංශවල අධ්‍යයන පාඨමාලා හදාරා තත් කාර්ය සඳහා සාදන ලද යම් ප්‍රඥප්තිවලට අනුකූලව එම විභාග සමත් වී ඇති කැඩෙට් නිලධරයන්ට, සන්නද්ධ හමුදාවල නිලධරයන්ට, රාජ්‍ය නිලධරයන්ට සහ වෙනත් තැනැත්තන්ට උපාධි, ඩිප්ලෝමා, සහ සහතික සහ වෙනත් ශාස්ත්‍රීය විශිෂ්ටතා ප්‍රදානය කිරීම හා පිරිනැමීම’ ලෙස සහ එහි 54 වගන්තිය යටතේ ‘සංශෝධිත 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ විධිවිධාන මේ පනත යටතේ පිහිටුවන ලද විශ්වවිද්‍යාලයට හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතුය.’ යනුවෙන්ය.

මේ පනත මගින් මෙම ආයතනය යන්නට උත්සහ කරන්නේ කොතැනකටද යන්න තේරුම් ගැනීම ඒ අනුව අපහසු නැත. මේ උත්සාහය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම මඟහැර උපාධි හෝ වෙනත් පාඨමාලා පවත්වන්නට එම ආයතනයට බලය ලබාදීම බව පැහැදිලිය. අවශ්‍ය නම් අනුබද්ධ ආයතනවලටත් එකී පාඨමාලා පවත්වන්නට අවසර ලබාදීම බව පැහැදිලිය. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අවසර ලේබලය යටතේ එසේ කිරීමේ හැකියාවක් නොලැබීම ඊට හේතුවය.

මේ මගින් පැනනැගෙන එක ප්‍රධාන අනතුරක් වන්නේ රටේ නීතියෙන්ම ස්ථාපිත කරන ලද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අවසරය අවශ්‍ය නොවන උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ ආයතනයක් බිහිවීමය. එය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල යැයි මෙතෙක් විරෝධයපාන්නන් කියූ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලටත් වඩා වෙනස් තත්වයකි. කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයේ දැනටමත් වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු උපාධි පිරිනැමීම් සිදුකරයි. එසේම කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලාවලට මුදල් අය කිරීම්ද සිදුකරයි.

මේ සියලු කාරණා සමග සලකා බැලූ විට පෙනෙන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනද ලබාගෙන මුදලට උපාධි පාඨමාලා ඇතුළු වෙනත් පාඨමාලා පවත්වන ආයතනයක් බවට පත්වීමට මෙම පනත සම්මත වූ පසු කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයට බාධාවකින් තොරව අවකාශ ලැබෙන බවය.

පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපනයට විරුද්ධ පාර්ශ්වවලින් දැනටමත් මෙම පනත් කෙටුම්පතට විරෝධය එල්ල වී ඇත්තේ ඒ නිසාය. එහෙත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට විරුද්ධ මාරාන්තික සටන් කළ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු සමහර පිරිස් මේ සම්බන්ධයෙන් තවම සටනට බැස ඇති ආකාරයක් පෙනෙන්නට නැත. ඒ සමහර විට ආණ්ඩුවත් සමඟ එම පිරිස්වල ඇති සමපාත භාවය නිසා විය හැක. ■

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි