No menu items!
30.5 C
Sri Lanka
25 June,2024

ටෙන්ඩර්වලින් රිංගීමට කැබිනෙට්ටුව බයිපාස් කළ ලේකම්වරුන්ගේ කමිටු

Must read

  • පසුගිය සතියේ අප පෙන්වා දුන් පරිදිම තමන්ට පක්ෂපාති අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් මඟින් ප්‍රශ්න කිරීම හා සෝදීසියට ලක්වීම මඟහැර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ සියල්ල සිදුවන බව පැහැදිලිය. එය සැබෑ ලෙසම දැකගත හැකිවනු ඇත්තේ මේ චක්‍රලේඛය මෙන්ම කැබිනට් තීරණද ක්‍රියාත්මක වන විටදීය.

සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වේගවත් කිරීම සඳහා පද්ධති හා ක්‍රියාවලීන් සරළ කිරීම යනුවෙන් භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්ආර් ආටිගල චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත. එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත්තේ කැබිනට් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට, පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ට, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට, පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්ට, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සභාපතිවරුන්ට හා රාජ්‍ය සමාගම්වල සභාපතිවරුන්ටය. එම චක්‍රලේඛය අප පසුගිය සතියේ විස්තර කරන ලද රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් බැහැර කිරීම සඳහා ලබාගත් කැබිනට් අනුමැතියට අදාල ඊටම ඈඳුන එකක් බව පෙනේ.
එම කැබිනට් අනුමැතියේ ඇත්තේ මහජනතාවට කඩිනම් සහන සලසන ව්‍යාපෘති රාශියක් 2021-2023 මධ්‍යකාලීන අයවැය රාමුව තුල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත්, දැනට පවතින කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ අධිකාරි සීමාවන් අමාත්‍යාංශ කිහිපයකට අදාලව ඉහළ දමන බවය. මහාමාර්ග, ජල සම්පාදන, වාරිමාර්ග, විදුලිබල, වරාය හා නාගරික සංවර්ධන එම අමාත්‍යාංශ වේ.
භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ මෙම චක්‍රලේඛයේ මාතෘකාවට යටින් ඇති පැහැදිලි කිරීම තුළින්ද අපට එය හඳුනාගත හැකිය. එහි දැක්වෙන්නේ රජයේ ප්‍රමුඛ සංවර්ධන කාර්යයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පවතින නියාමන රාමු හා පැරණි ආයතන ක්‍රමවේදයන් බාධාවක් බවයි. විශේෂයෙන් ජලය වෙත ප්‍රවේශය සහතික කිරීම, වෙළඳපල වෙත සම්බන්ධතාවය හා ප්‍රවේශය සපයන මාර්ග පුනරුත්ථාපනය හා සංවර්ධනය කිරීම, වාරිමාර්ග සහ ජීවනෝපායන් වැඩිදියුණු කිරීම, කෘෂිකර්මාන්තයට ආධාර කිරීම ඒ යටතට ගැනෙන බව සඳහන් කර ඇත. එහි වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර ඇත්තේ කිහිපදෙනෙකුගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වන අනුමත කිරීමේ යාන්ත්‍රණය වේගවත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රධාන බාධාවක් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති බවත්, ඒ නිසා කොන්ත්‍රාත්නරුවන්ට කරන ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන්ද ප්‍රශ්න ඇතිවී ඇති බව කැබිනට් මණ්ඩලයේද අවධානයට යොමුවී ඇති බවයි.
ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අනුමැතීන් ලබාදී ඇති බව භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේ.
අදාල ව්‍යස්ථාපිත සීමාව තුළ ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම, අස්වැසුම් ලිපි(ලෙටර් ඔෆ් කොම්පොට්) නිකත් කිරීම හා ඇපකර ලිපි නිකුත් කිරීමට භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට කැබිනට් මණ්ඩල අවසර ලබාදී ඇත. ඒ රාජ්‍ය ව්‍යවසායවල මෙහෙයුම් ප්‍රාග්ධනය සඳහා හා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරිත්වයන් සඳහාය.
දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති වෙනස් කිරීම යනුවෙන්ද මෙම චක්‍රලේඛයේ උප මාතෘකාවක් වෙන්කර ඇත. දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හා විෂය පථය වෙනස් කිරීම, නව ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඉතිරිකිරීම් උපයෝගි කර ගැනීම, නව අදියර සඳහා අතිරේක මූල්‍යකරණය, ණය දිගු කිරීම , වන්‍ාපෘති දිගු කිරීම, ව්‍යාපෘති අවලංගු කිරීම ආදිය ඒ යටතට වැටේ.
ඒවාහි අවසන් අනුමැතිය සඳහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ස්ථාවර කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එහි සෙසු සමාජිකයන් වශයෙන් ජල සම්පාදන, වරාය, විදුලිබල, මහාමාර්ග, කෘෂිකර්ම, වැවිලි කර්මාන්ත යන අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් සහ භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙක් හා ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා කටයුතු කරයි. එම කමිටුවට නිරීක්ෂකයින් වශයෙන් අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ, බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ හා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරු සහභාගිවේ.
ඉහත සඳහන් කර ඇති දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සියලු ව්‍යාපෘතිවලට අදාල අවසන් තීන්දුව එම කමිටුව ගනු ලබයි.
තවද රාජ්‍ය ආයතනවලට භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේදී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ වලින් බැහැරව කටයුතු කළ හැකි බවද රාජ්‍ය ආයතන ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කර ඇත.
එමෙන්ම එහි ඊලඟ කාරණය වශයෙන් සඳහන් රට තුළ ඇති ද්විපාර්ශවීය හා බහු පාර්ශවීය මූල්‍ය ආයතනවලට අදාල ප්‍රතිපත්ති, මෙහෙයුම් ගැටලු විසදීමේ අවසන් තීරණය ගැනීමද ඒ යටතේ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට පවරා ඇත.
එසේම අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරඇති ක්‍රියාත්මක නොවන, ඈවර කිරීමට නියමිත හා වසා දැමීමට නියමිත රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේ බලධාරියා වන්නේද භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාය.
රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි කල්ඉකුත් වී ඇති සේවයේ පිහිටුවීම් හා උසස්වීම් සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමටද ස්ථාවර කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එහි සභාපති වන්නේ රාජ්‍ය සේවා,පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාය. එහි සෙසු සාමාජිකයින් වන්නේ භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙක්, මුදල්, ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොල රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය,ජාතික අයවැය හා කළමනාකරණ සේවා යන දෙපාර්තමේන්තුවල අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරුය.
එම කමිටුවේ තීරණයද ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය වන අතර ඔවුන් උපරිම විභාග කිරීම් දෙකක් ඇතුලත තීන්දු තීරණ ගත යුතුය.
රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි මූල්‍ය ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන්ද එහි සඳහන් කර ඇති අතර සිය ව්‍යවසාය සම්බන්ධයෙන් එහිදී රේඛීය අමාතයාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අවසර ගත යුත්තේ ව්‍යාපෘති සංකල්පයට, මූල්‍ය ක්‍රමවේදයට හා ඇපකර ලිපි සම්බන්ධයෙන් පමණය.
මෙම චක්‍රලේඛයේ ඇති උසස් කිරීම් හා බඳවා ගැනීම්වලට අදාල කොටසත්, රාජ්‍ය ආයතන ඈවර කිරීමේ හෝ වසා දැමීමේ කොටසත් ඇරුන විට සෙසු සියලු කොටස් ප්‍රසම්පාදන හෙවත් ටෙන්ඩර් පටිපාටියට අයත්ය. ටෙන්ඩර් පටිපාටියට අදාල නොවන කොටස් මේ චක්‍රලේඛය තුළ ඇත්තේ ඒ මගින් සිදුකරන්නට යන සැබෑව මතුපිටින් පෙනීම වැළැක්වීමේ උපක්‍රමයක් වශයෙන් විය හැකිය. එම චක්‍රලේඛයේ පිටපත් ජනාධිපතිවරයාට, අගමැතිවරයාට, කැබිනට් මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයාට, විගණකාධිපතිවරයාට හා මුදල් කොමිසමේ ලේකම්වරයාට යොමුකර ඇත්තේ ඒ නිසා විය යුතුය.
මේ ආකාරයේ තමන් සතුව පැවති බලයක් භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කිහිප දෙනෙකුට කිසිඳු හේතුවක් නොමැතිව කැබිනට් මණ්ඩලය ලබාදේවි යැයි සිතිය නොහැකිය. විශේෂයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන් වන රාජපක්ෂ අයියා මලෝ දෙදෙනා තමන් සතු එවැනි බලයක් කිසිඳු හේතුවක් නැතිව ලබාදෙනු ඇතැයි සිතිය නොහැකිය. පසුගිය සතියේ අප පෙන්වා දුන් පරිදිම තමන්ට පක්ෂපාති අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් මඟින් ප්‍රශ්න කිරීම හා සෝදීසියට ලක්වීම මඟහැර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ සියල්ල සිදුවන බව පැහැදිලිය. එය සැබෑ ලෙසම දැකගත හැකිවනු ඇත්තේ මේ චක්‍රලේඛය මෙන්ම කැබිනට් තීරණද ක්‍රියාත්මක වන විටදීය.■

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි