20.3 C
Sri Lanka
6 July,2022

ගම්පෙරළිය රට පෙරළයිද?

Must read

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා සිදු කරන කඩිනම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 30,840 ක් සඳහා රුපියල් කෝටි 1,328 කට වැඩි මුදලක් ලබා දී ඇතිබව රජය ප‍්‍රකාශ කරයි. ඔවුහු පසු ගිය අගෝස්තු මාසයේ දිවයිනේ දුෂ්කරතම මොනරාගල ප‍්‍රදේශයේදී මහා උත්සවයකින් සහ ඉන්පසුව සංගීත සංදර්ශන සමගින් විශාල කානිවල් එකක් පවත්වමින් මෙම යෝධ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ දියත් කළෝ ය. කොතරම් යෝධ වන්නේ දැයි පෙන්නේ මොනරාගල හුලංදාව හන්දියට යාබද කච්චේරි බිල්ඩිමට සමීපව මෙම සැණකෙළිය සඳහා එළිපෙහෙළි කර සංවර්ධනය කළ ජනවසමට අයිති රබර් ඉඩම දකිද්දීය. ඩෝසර් කර පිට්ටනිකරණය කරන ලද භූමිය අක්කර 10ක් පමණ බව කියන්නේ ප‍්‍රදේශවාසීන්‍ ය. මෙම සැණකෙළිය සඳහා සැණෙකින් සුද්ද බුද්ද කරනු ලැබූ මුළු භූමිය අක්කර 17 පමණ වෙයි. මේ සියලූම ඉඩම් ජනවසමට අයිති රබර් ඉඩම් බවද සැලකිය යුතුය. මෙම සැණකෙළි භූමියේ දැන් ඉතිරිව තිබෙන්නේ ලක්ෂ 50කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් මුදල් වියදම් කර ඉදිකරනු ලැබූ ජලාශයයි. දැන් එය මදුරුවන් බෝවෙන මඩ වළක් බව ප‍්‍රදේශවාසීහු චෝදනා කරති. සැණකෙළියේ ලයිට් බිල පමණක් රුපියල් කෝටි එකහමාරක් බව මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඉහළ නිළධාරියෙක් පැවසුවේ ය. මෙතරම් මුදලක් වැයකරමින් ඇරඹි මේ ව්‍යාපෘතියට දැන් සිද්ධ වී තිබෙන්නේ කුමක් ද?..

මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සඳහා මොනරාගල දිස්ති‍්‍රක්කය තෝරාගැනීම තාර්කිකය. ඒ ලංකාවේ දරිද්‍රතාව අතින් මොනරාගල ඉහළින්ම සිටින නිසාය. ලංකාවේ සමස්ත දිළිඳුබව 6.4%ක පවතිද්දී මොනරාගල එහි ප‍්‍රතිශත අගය 20.8%කි. ඒ අනුව මොනරාගල තත්ත්වය සිතා ගත හැකිය. රජය කියන්නේ මොනරාගල එක් ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයක් දියුණු කරන්න රුපියල් මිලියන 200ක් වෙන් කළ බවය. එහෙත් මොනරාගලින් එන තොරතුරු කියන්නේ එම මුදල ලක්‍ෂ 20ක් පමණ බවය. රජය කියන ලෙස මොනරාගල දිස්ති‍්‍රක්කයේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11 වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 2.2ක් වෙන් කර ඇත. මොනරාගල ජනතාව නම් කියන්නේ දැනට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සැලකිය යුතු දෙයක් ලෙස කෙරී ඇත්තේ, මොනරාගල හුලංදාව කුමාරතුංග මාවත කිලෝමීටර් 1.5ක් පමණ කාපට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම පමණක් බවය. දැන් අපි ගම්පෙරළියේ ඇතුළත කතාව වෙත යමු.

රජය කියන්නෙ…
ග‍්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් ඇතුළු කඩිනම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ ගම්පෙරළිය වැඩසටහන දිවයින පුරා සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මක වෙන බව කියන්නේ ආණ්ඩුවය. මාර්ග සංවර්ධනය, ආගමික ස්ථාන ප‍්‍රතිසංස්කරණය, විදුලිය ලබාදීම, හරිත උද්‍යාන නිර්මාණය කිරීම, වැව් අමුණු ප‍්‍රතිසංස්කරණය, පාසල් ප‍්‍රතිසංස්කරණය ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු රැුසක් මේ යටතේ සිදු වෙන බවද ඔවුහු නැවත නැවත කියති.
මේ වනවිට දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්වරුන් හරහා අදාළ ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් පොම්පකර ඇති බවද නිතර දෙවේලේ අසන්නට ලැබෙන්නේ ය. බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 2638ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 1675.5ක්, මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 1802ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 988ක්ද, කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 1633ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 978ක්ද, රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 2985ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 799ක්, කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 1426ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 734ක්, ද ගාලූ‍ දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 1285ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 670ක්, මාතර දිස්ත‍්‍රක්කයේ ව්‍යාපෘති 1357ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 597ක්, කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1447ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 863ක්, ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති 2061ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 694ක්, කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 1054ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 615ක්, පුත්තලම් දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 1081ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 468ක්, මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 702ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 398ක්, යාපනය දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 299ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 278ක්, පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රීක්කය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති 3954ක් සදහා රුපියල් මිලියන 299ක්, ත‍්‍රීකුණාමලය සඳහා ව්‍යාපෘති 270ක් වෙත රුපියල් මිලියන 297ක්, මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 169ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 203ක්, නුවරඑළිය දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා රුපියල් මිලියන199ක් ව්‍යාපෘති 355ක් සඳහා ද, හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික් ව්‍යාපෘති 51ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක්, අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 876ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 96.9ක්, මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 39ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 59ක්ද ද ලබා දී ඇත. මීට අමතරව මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 12 වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 42ක්, මුලතිව් දිස්ත‍්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 19ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 21ක්, වව්නියාව දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා ව්‍යාපෘති 19ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 18ක් ලබා දී ඇති බව ආණ්ඩුව කියන්නේය. එහෙත් දැන් එම ව්‍යාපෘතීන්වල තත්ත්වය කෙබඳුද?.. එම ව්‍යාපෘතිවලින් ප‍්‍රතිලාභ ලබන්නට ජනතාව සපුරා තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?.. සොයා බැලිය යුතුය. අනෙක් පැත්තෙන් දිස්ති‍්‍රක්කයේ දේශපාලකයන්ට මෙම වෙන්කරන ලද මුදල්වලින් කොතරම් ප‍්‍රතිශතයක් යන්නේදැයි ද සොයා බැලිය යුතුය.

ගම්පෙරළිය සහ එජාප ජනපති සිහිනය
මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වෙන කිසිවක් නොව මීළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරයෙකු පත්කර ගැනීම සඳහා තම පාක්ෂිකයින් දිරිගැන්වීමය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඔස්සේ නිවාස නවීකරණය සඳහා ලක්ෂ දෙකක ණය මුදලක් ලබා දෙන අතර එම ණය මුදල ගන්නට බොහොමයක් පුද්ගලයන් උත්සාහ ගන්නා බවද රාජ්‍ය බැංකු ආරංචි මාර්ග ප‍්‍රකශ කරන්නේ ය. මෙහිදී මෙම ණය ලබාගැනීම සඳහා අදාළ ලිස්ට් එකට නම ඇතුළත් කරගැනුමට එජාපයේ සමාජීකයෙකු බව තහවුරු කළ යුතුය. ඒ ශාඛා සමිතියක ලිපියකින් හෝ ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලකයෙකුගේ ලිපියක් මාර්ගයෙන් ය. අනෙකුත් පක්ෂවල සාමාජීකයන්ටද මේ ණය සහ අනෙකුත් ප‍්‍රතිලාභ සඳහා ඉල්ලූ‍ම්කළ හැකිය. එහෙත් ලබා ගැනීම ෂුවර් නැත.

එන්ටප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රී ලංකා
නව ව්‍යාවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහි කිරීමේ අරමුණෙන් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන එන්ටප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහනාධාර ණය යෝජනා වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට ආයතන හා පුද්ගලයන් 22,957කට ණය ලබා දී ඇතිබව කියන්නේ ආණ්ඩුවය. ඔවුන් කියන ලෙස මෙහි අරමුණ නව ව්‍යාවසායකයන් බිහිකිරීමය. එහෙත් අපට දැනගන්නට තිබෙන්නේ බොහෝ ණය මුදල් බැංකු තුළින් අනුමත වන්නේ දැනට ක‍්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සඳහා බවය. අලූ‍තින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළ කඩල පැකට් නිෂ්පාදකයෙකුට වුවද සුළු ණයක් හෝ ලබා ගැනීම ලේසි නැත. රජය මොනවා කීවත් බැංකු රජයේ පදයට නටන බවක් පෙනෙන්නට නැත. ඔවුන් ණය මුදල් අනුමත කරන්නේ දහසකුත් දේවල් සොයා බලාය. මේ කඩයිම පනින්නට එජාපයේ ශක්තිමත් දේශපාලකයෙකුගේ සරණ ලබා ගත යුතුය. නැතිනම් සොරිය.
මේ අනුව රජය දැනට දුන්නා යැයි කියන ණය මුදල්වල මුළු වටිනාකම රුපියල් කෝටි 4917කට අධිකය. එහෙත් මේ ණයලාභීන් අතර නව ව්‍යාවසායකයෝ කොපමණ සිටිත් දැයි ආණ්ඩුව ජනතාවට ප‍්‍රකාශ කළ යුතුය.

පාවී රුපියල්
කෙලෙසක හෝ ආණ්ඩුව පුරාජේරු කතාවට හෝ මේ කියන අයුරින් මේ සංවර්ධනයට යොදවා ඇති සමස්ත මුදල රුපියල් කෝටි 6450කට අධිකය. රුපියල එන්න එන්නම බාල්දුවෙමින් ඩොලරය අහසට නඟිමින් තිබෙන්නේ ය. මේ අනුව රටේ සමස්ත ණය බරද ඉහළ යයි. තෙල් මිලද කොහේවත් සොයාගන්නට නැති සූත‍්‍රයක් පිට දමමින් මාසයක් පාසා වැඩි කරමින් තිබෙන්නේය. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙකු ප‍්‍රකාශ කළේ ගම්පෙරළිය නම් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් පොම්ප කිරීමට මෙම තෙල් මිල වැඩි කිරීම මඟින් මුදල් කූට ලෙස උපයන බවය. කෙසේ හෝ අන්තිමට කියන්නට වෙන්නේ, එජාපයට තමන්ගේ ජනාධිපතිවරයෙක් ලබාගැනීමට, ජනතා ප‍්‍රසාදය ලබා ගැනීම සඳහා රටට ලොකු වන්දියක් ගෙවන්නට සිදුවී තිබෙන බවය.

අපි නැවතත් මොනරාගල ප‍්‍රදේශයට ගියහොත් ගම්පෙරළිය ඇරඹීම පිළිබඳව මොනරාගල පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප‍්‍රකශ කළේ මොනරාගල ප‍්‍රදේශයේ පවුල් 25000කට පමණ වැසිකිළි පහසුකම් නැති බවය. එම අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා වහාම මුදල් වෙන්කරන බවය. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ මොනරාගල ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලකයෙකු පැවසූවේ මේ සංඛ්‍යා දත්ත බොරු බවය. ඔහුගේ තක්සේරුව අනුව අවශ්‍ය වැසිකිලි ප‍්‍රමාණය 8000ක් පමණය. ඒ සඳහා ද තවමත් මුදල් වෙන්වී නැත. මාධ්‍ය සංදර්ශන, සංවර්ධනය දියත්වෙන්නේ මෙසේය. මෙය ලංකාවට නුහුරු අත්දැකීමක්ද නොවන්නේය. මේ රටේ දේශපාලකයෝ හෝ ඡන්දදායකයෝ කවදා වෙනස්වෙත්ද? හිතාගන්නටවත් බැරිය.

ඒ නිසා ගම්පෙරළිය කෙසේ වෙතත් මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් රට පෙරළී යා හැක.

 

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි