හම්බන්තොට ලු‍ණු ලේවායේ පැවති සේවක උද්ඝෝණයක් වාර්තාකරමින් සිටි මාධ්‍යවේදී රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චිට කිසියම් පිරිසක් විසින් බැණවදිමින් තර්ජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටී.
එම සිදුවීම මාධ්‍යවේදීන්ට සිය වෘත්තීය කටයුතු නිදහසේ කරගෙන යෑමට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව සඳහන් කරන නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදී රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි හම්බන්තොට මුලස්ථාන පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර ඇති බවද සඳහන් කරයි.
පාලක එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ බව කියන පිරිසක් තමාට පහර දෙන්නට උත්සාහ කළ බවත් එම සිදුවීම ගොඩින් බේරා ගන්නා ලෙස පොලිසිය තමාට යෝජනා කළ බවත් එම මාධ්‍යවේදියා ප්‍රකාශ කළ බව එහි වැඩිදුරටත් දැක්වේ.■

ඉඳුවර බණ්ඩාර