කොවිඞ්-19 වසංගත තත්වයට මුහුණදුන් නැගී එන ආර්ථිකයක් ඇති රටවල් 66ක ආර්ථිකය පිළිබඳව ‘දි ඉකොනොමිස්ට්’ සඟරාව පළ කර ඇති වාර්තාවක එම රටවල් අතරින් දුර්වලම ආර්ථිකයක් ඇති රටක් ලෙස ශ‍්‍රී ලංකාව හඳුන්වා ඇත.

මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ජේපී මෝර්ගන් ආයතනය, එම රටවල මහබැංකු වාර්තා, ලෝක බැංකු වාර්තා, ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතන ඇතුළු මූලාශ‍්‍ර සලකා බලා ඇත.

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය, ණය ඇතුළු සාධක ගණනාවක් සැලකිල්ලට ගනිමින් එම වාර්තාව සකස් කර ඇත.

ක්ෂේත‍්‍ර හතරක් අනුව එම රටවල ආර්ථිකය ශ්‍රේණිගත කිරීමට ලක් කර ඇති අතර, ශ‍්‍රී ලංකාව එම ක්ෂේත‍්‍ර හතරෙන්ම දුර්වල රටක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. එනම්, Public debt, Foreign debt, Cost of borrowing සහ Reserve cover යනුවෙනි. ඒ අනුව රටවල් 66 අතරින් 61 වැනි ස්ථානය ශ‍්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබේ. එම රටවල් ලැයිස්තුවෙහි ශ‍්‍රී ලංකාවට පසුපසින් සිටින්නේ රටවල් පහක් පමණි. ඇන්ගෝලාව, බහරේන්, සැම්බියා, ලෙබනන් සහ වෙනිසුවේලා යන රටවල් ශ‍්‍රී ලංකාවට පසුපසින් සිටී.

අනුරංග ජයසිංහ