කොවිඩ්-19  අරමුදල සඳහා ඔවුන්ගේ කැමැත්තකින් තොරව නැගෙනහිර පළාත් පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ මැයි මස වැටුපෙන් දිනක වැටුප කපාගැනීමට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකමුතුව තීරණය කර ඇතැයි එහි කැඳවුම්කරු ජෝසෆ් ස්ටාලින් පවසයි.

එම වැටුප් කපාගැනීම ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප සම්බන්ධයෙන් කරන ලද බලහත්කාරී මෙන්ම අනීතික ක්‍රියාවක් බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය හා නැගෙනහිර පළාත් ලේකම්වරුන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීමට එකඟ වූ බවත්, ඒ අනුව සියලුම සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප අය කරන ලෙසත් සඳහන් කරමින් නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අත්සනින් යුතුව මාර්තු 31 දිනැතිව ලිපියක් යොමු කර තිබුණි. එම ලිපියට අනුව නැගෙනහිර පළාත් පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ දිනක වැටුප කැමැත්ත විමසීමකින් තොරව බලහත්කාරී  ලෙස කපා නොගන්නා ලෙස ගුරු-විදුහල්පති සංගම්  නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරියගෙන් ඉල්ලා ඇති නමුත් මෙසේ දිනෙක වැටුප් කපා හැරීම් කර ඇති බව ස්ටාලින් මහතා පැවසීය.